Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SG.120.25.2015

Zarządzenie Nr SG.120.25.2015
Burmistrza Zdzieszowic

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie

zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

PDFSG.120.25.2015

PDFZałącznik nr 1 - tabela maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

Wersja XML