Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr SG.0050.114.2015

BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 15 września 2015r.

w sprawie

sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego dziecka zamieszkałego poza terenem Gminy Zdzieszowice, a uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Zdzieszowice, o którym mowa w art. 79 a ustawy o systemie oświaty

PDFSG.0050.114.2015

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr SG.0050.114.2015 - Zasady wyliczania kosztu wychowania przedszkolnego ucznia zamieszkałego poza terenem Gminy Zdzieszowice, a uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Zdzieszowice

Wersja XML