Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

PDFStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice - projekt zmian, tekst ujednolicony

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

JPEGRysunek studium określający uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

JPEGRysunek studium określający kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

JPEGRysunek prognozy

JPEGRysunek zmiany studium

Wersja XML