• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu lewe BIP
Menu górne BIP
Serwis www

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

PDFStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice - projekt zmian, tekst ujednolicony

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

JPEGRysunek studium określający uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

JPEGRysunek studium określający kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice

JPEGRysunek prognozy

JPEGRysunek zmiany studium


Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 15178312
w tym miesiącu: 155704
dzisiaj: 1006