Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

PDFInformacja PKW o warunkach głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju z dnia 4.02.2015r.

PDFZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

DOCZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

PDFInformacja o zasadach wpisania się do rejestru wyborców obywateli polskich i cudzoziemców oraz udostępniania rejestru wyborców

PDFWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

PDFPisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców


Dane kontaktowe:

1. Sekretarz Gminy
- tel. 77 40 64 410
- adres e-mail: 
- pokój B-012

2. Kierownik Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
- tel. 77 40 64 445
- adres e-mail:
- pokój A-104

3. Inspektor ds. ewidencji ludności
- tel. 77 40 64 447 i 77 40 64 446
- adres e-mail:
- pokój A-101

Wersja XML