Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2015

Zestawienie zarządzeń Burmistrza - kierownika UM
 
Nr aktu z dnia Treść aktu prawnego
SG.120.34.2015 30 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie Regulaminu Organizacynego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.120.33.2015 30 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.32.2015 28 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.120.31.2015 28 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
SG.120.30.2015 14 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.29.2015 2 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania petycji
PDFSG.120.28.2015 2 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
PDFSG.120.27.2015 1 grudnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.26.2015 18 listopada 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
SG.120.25.2015 17 listopada 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.24.2015 6 listopada 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.120.23.2015 29 października 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.22.2015 15 października 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
SG.120.21.2015 13 października 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach za rok 2015
PDFSG.120.20.2015 14 września 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
SG.120.19.2015 31 sierpnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu inwentaryzacji na 2015r.
PDFSG.120.18.2015 11 sierpnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
SG.120.17.2015 29 lipca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.16.2015 7 lipca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia zasad wykorzystania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach dnia wolnego za dzień 15 sieprnia 2015r.
PDFSG.120.15.2015 1 lipca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
SG.120.14.2015 25 czerwca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
SG.120.13.2015 28 maja 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.120.12.2015 28 maja 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie szacowania ryzyka i poziomu zagrożen mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.11.2015 21 kwietnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania koordynatora gminnego
SG.120.10.2015 15 kwietnia 2015r. Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji na 2015 rok
SG.120.9.2015 31 marca 2015r. Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
SG.120.8.2015 31 marca 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.7.2015 24 lutego 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
PDFSG.120.6.2015 3 lutego 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
PDFSG.120.5.2015 3 lutego 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.120.4.2015 19 stycznia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia
SG.120.3.2015 15 stycznia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
SG.120.2.2015 2 stycznia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy korzystaniu z podróży służbowej z pojazdów niebędących własnością pracodawcy
PDFSG.120.1.2015 2 stycznia 2015r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu
Wersja XML