• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu lewe BIP
Menu górne BIP
Serwis www

Rejestr zmian treści

 1. Inne
  Data modyfikacji: 19-07-2019 12:58
 2. 2019-06-17 Decyzja Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii kablowej 110 kV z łączem światłowodowym z GPO Rozkochów do GPZ Zdzieszowice” na terenie Gminy Zdzieszowice, obręb Rozwadza
  Data utworzenia: 19-07-2019 12:27
 3. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 2 lipca 2019 r.
  Data modyfikacji: 19-07-2019 11:50
 4. Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 lipca 2019r.
  Data modyfikacji: 19-07-2019 11:48
 5. 2019-07-19 Obwieszczenie i postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 planowanego w miejscowości Zdzieszowice
  Data modyfikacji: 19-07-2019 11:47
 6. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2019r.
  Data modyfikacji: 19-07-2019 11:46
 7. 2019-07-05 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.3.2018.JBG z dnia 18.07.2018 r. (prawomocna z dniem 06.08.2018 r.)
  Data modyfikacji: 19-07-2019 11:44
 8. 2019-07-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wsi Januszkowice
  Data utworzenia: 19-07-2019 11:28
 9. Zarządzenia Burmistrza z roku 2019
  Data modyfikacji: 19-07-2019 10:57
 10. Zarządzenie Nr SG.0050.123.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Data utworzenia: 19-07-2019 10:57

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 15178190
w tym miesiącu: 155582
dzisiaj: 884