Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2021
  Data modyfikacji: 18-10-2021 15:01
 2. Zarządzenie Nr SG.120.29.2021 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 października 2021r.
  Data utworzenia: 18-10-2021 15:01
 3. 2021-10-18 OŚ.6220.2.2021.AK Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowice dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Żyrowa 2” planowanego na nieruchomości obejmującej działki ewidencyjne nr 1, 2, 3/3, 7, 12, 14, 6, 11/2, 13, 15 oraz na części działki ewidencyjnej nr 16/1, obręb Żyrowa, gmina Zdzieszowice.
  Data modyfikacji: 18-10-2021 12:31
 4. 2021-10-18 OŚ.6220.1.2021.AK Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowice dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Żyrowa 1” planowanego na nieruchomości obejmującej część działki ewidencyjnej nr 16/1 położonej w obrębie Żyrowa, gminie Zdzieszowice
  Data modyfikacji: 18-10-2021 12:29
 5. Konsultacje społeczne
  Data modyfikacji: 18-10-2021 12:14
 6. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2021r.
  Data modyfikacji: 18-10-2021 11:07
 7. Sesje Rady Miejskiej
  Data modyfikacji: 15-10-2021 13:59
 8. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 30 września 2021 r.
  Data utworzenia: 15-10-2021 13:59
 9. Pozwolenia wodnoprawne
  Data modyfikacji: 15-10-2021 10:30
 10. 2021-10-05 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  Data utworzenia: 15-10-2021 10:30
Wersja XML