Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracje podatkowe

Druki obowiązujące od 01.07.2019 roku

PDFDN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (zał. nr 5)

PDFZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. nr 6)

PDFZDN-2 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. nr 7)

PDFDR-1 - Deklaracja na podatek rolny (zał. nr 5)

PDFZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. nr 6)

PDFZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. nr 7)

PDFDL-1 - Deklaracja na podatek leśny (zał. nr 5)

PDFZDL-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. nr 6)

PDFZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. nr 7)

PDFIN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (zał. nr 1)

PDFZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. nr 2)

PDFZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. nr 3)

PDFZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (zał. nr 4)

PDFIR-1 - Informacja o gruntach (zał. nr 1)

PDFZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. nr 2)

PDFZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. nr 3)

PDFZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (zał. nr 4)

PDFIL-1 - Informacja o lasach (zał. nr 1)

PDFZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. nr 2)

PDFZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. nr 3)

PDFZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (zał. nr 4)

Druki obowiązujące od 01.01.2019 roku

PDFDT-1(6) Deklaracja na podatek od środków transportowych

PDFDT-1/A(6) Załącznik do deklaracji DT-1

Druki obowiązujące od 2016 roku do 30 czerwca 2019 roku

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości

PDFZA - Załącznik do deklaracji - dane o gruntach

PDFZB - Załącznik do deklaracji - dane o budynkach i lokalach

PDFZC - Załącznik do deklaracji - dane o budowlach związanych z działalnością gospodarczą

PDFDR-OP - Deklaracja na podatek rolny

PDFDL-OP - Deklaracja na podatek leśny

PDFIP-OF - Informacja podatkowa osób fizycznych (o budynkach, budowlach, gruntach i lasach)

PDFIPZ-1 - Załącznik do informacji podatkowej osób fizycznych - dane dotyczące nieruchomości zabudowanych

PDFIPZ-2 - Załącznik do informacji podatkowej osób fizycznych - dane o przedmiotach opodatkowania

PDFDT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych

PDFDT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1

Wersja XML