Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut gminy Zdzieszowice

Statut gminy określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy.

Uchwalanie statutu należy do wyłącznej właściwości rady gminy:
Uchwała Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr PDFLVII/379/2018 z 17 października 2018 r.

Statut określa:

 1. ustrój gminy Zdzieszowice,
 2. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej,
 3. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej i komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach,
 4. zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach,
 5. zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady jej komisji i Burmistrza oraz korzystania z nich.
Wersja XML