Kontrast:
Rozmiar czcionki:
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu lewe BIP
Menu górne BIP
Serwis www

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
130711105527125239120263997690000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11792612784617490015223314721915073486129137899109196126629104951121060
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1112569639793419919268951210157998429116793114583112300114630110546
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11987612386313648110117210541092356117169119340116651118300101668122366
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7264662591590996150398003600008001684269108462872518383795002
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
544537550167050497325538281235656906760369558770956523464054
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
501713181831319323853446231457377953860835175421845333752576
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1015170132014833401387822245532527
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 199775
 2. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości
  Wyświetleń: 116121
 3. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 93878
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 73016
 5. Świadczone usługi
  Wyświetleń: 71672
 6. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 64445
 7. Oferty pracy
  Wyświetleń: 61154
 8. Projekty i informacje o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 43452
 9. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2012
  Wyświetleń: 36053
 10. Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 35165
 11. Inne
  Wyświetleń: 32725
 12. Instytucje samorządowe
  Wyświetleń: 32074
 13. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy
  Wyświetleń: 31038
 14. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 30174
 15. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 28433
 16. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 27903
 17. Rada Miejska kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 24486
 18. Wykaz aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 24448
 19. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 24347
 20. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 24174
 21. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 23378
 22. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 23306
 23. Uchwały budżetowe
  Wyświetleń: 23268
 24. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 22797
 25. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 22401
 26. Audyt i kontrole wewnętrzne
  Wyświetleń: 22285
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 21219
 28. Adres i numery ewidencyjne Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 20906
 29. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 20841
 30. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM
  Wyświetleń: 20371
 31. Burmistrz - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 19805
 32. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 19362
 33. Dane kontaktowe MGOPS w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 19097
 34. Statut gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 18927
 35. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 18655
 36. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 18586
 37. Struktura Urzędu
  Wyświetleń: 18143
 38. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 17890
 39. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 17833
 40. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 17315
 41. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 - 2006
  Wyświetleń: 17302
 42. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 17239
 43. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 17101
 44. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 17075
 45. Protokoły sesji
  Wyświetleń: 17027
 46. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 16987
 47. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16941
 48. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16816
 49. Lokalny Program Rewitalizacji
  Wyświetleń: 16809
 50. Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16771
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 16643
 52. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 16397
 53. Pobierz programy
  Wyświetleń: 16369
 54. Ogłoszenia RM
  Wyświetleń: 16343
 55. Akty prawne
  Wyświetleń: 16114
 56. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji
  Wyświetleń: 16046
 57. Stawki podatkowe
  Wyświetleń: 16028
 58. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły
  Wyświetleń: 16001
 59. Komisja Rewizyjna - protokoły
  Wyświetleń: 15931
 60. Komisja Spraw Społecznych - protokoły
  Wyświetleń: 15809
 61. Zarządzenia w sprawie wdrożania i utrzymania systemu zarządzania jakością
  Wyświetleń: 15762
 62. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły
  Wyświetleń: 15693
 63. Graficzny podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 15607
 64. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 15597
 65. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15548
 66. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 15539
 67. Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 15362
 68. Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 15066
 69. Sekretarz Gminy - Brygida Bukowińska
  Wyświetleń: 15052
 70. Zwolnienia podatkowe
  Wyświetleń: 14953
 71. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2012r.
  Wyświetleń: 14886
 72. Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 14851
 73. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 14801
 74. Skarbnik Gminy - Zdzisława Krukowska
  Wyświetleń: 14665
 75. Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 14459
 76. Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 14176
 77. Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 13993
 78. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2010-2015
  Wyświetleń: 13979
 79. Publiczne Przedszkole nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 13892
 80. Azbest
  Wyświetleń: 13891
 81. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 13785
 82. Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu miasta Zdzieszowice
  Wyświetleń: 13390
 83. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 13364
 84. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie - po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 13331
 85. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
  Wyświetleń: 12862
 86. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 12855
 87. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2015
  Wyświetleń: 12811
 88. Komisja Samorządowo-Środowiskowa
  Wyświetleń: 12792
 89. Fn-P/01 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
  Wyświetleń: 12739
 90. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 12730
 91. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 12708
 92. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 12683
 93. Wprowadzenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 12616
 94. Informacje ogólne o przedszkolu
  Wyświetleń: 12317
 95. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 12036
 96. Informacje o budżecie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 12035
 97. Rada Miejska kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 11816
 98. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 11606
 99. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2014
  Wyświetleń: 11301
 100. Fn-P/04 - Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 11000
 101. GMR/12 - Zezwolenie na uprawę maku i konopii włóknistych
  Wyświetleń: 10783
 102. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 10405
 103. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 10125
 104. Zamówienia Publiczne 2015
  Wyświetleń: 10113
 105. GK/11 - Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedanych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 10084
 106. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2012 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 10083
 107. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 10063
 108. GMR/08 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 10030
 109. Język migowy - korzystanie z usług tłumacza
  Wyświetleń: 9820
 110. Fn-P/05 - Podatek rolny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 9776
 111. SO.01 - Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 9707
 112. Uchwały MRM
  Wyświetleń: 9700
 113. Fn-P/02 - Podatek rolny - osoby prawne
  Wyświetleń: 9685
 114. Fn-P/10 - Ulgi lokalne
  Wyświetleń: 9632
 115. Fn-P/07 - Podatek od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych
  Wyświetleń: 9563
 116. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2009-2014
  Wyświetleń: 9560
 117. IN/02 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 9557
 118. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej w roku 2015
  Wyświetleń: 9553
 119. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 9546
 120. IN/01 - Decyzja o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 9509
 121. Fn-P/06 - Podatek leśny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 9497
 122. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 9487
 123. Wybory uzupełniające
  Wyświetleń: 9487
 124. Fn-P/03 - Podatek leśny - osoby prawne
  Wyświetleń: 9441
 125. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2013
  Wyświetleń: 9413
 126. GK/13 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 9398
 127. Burmistrz Zdzieszowic
  Wyświetleń: 9384
 128. Fn-P/09 - Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy (potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej)
  Wyświetleń: 9369
 129. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 9350
 130. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2013 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 9156
 131. GMR/14 - Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk
  Wyświetleń: 9148
 132. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 9119
 133. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 9085
 134. Zarządzenia Burmistrza z roku 2013
  Wyświetleń: 9044
 135. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2013
  Wyświetleń: 8892
 136. GMR/05 - Zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia
  Wyświetleń: 8820
 137. GK/14 - Przydział, zamiana lokalu mieszkalnego, przydział lokalu socjalnego
  Wyświetleń: 8774
 138. GMR/13 - Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 8720
 139. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2012
  Wyświetleń: 8686
 140. Zamówienia Publiczne 2013
  Wyświetleń: 8610
 141. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły
  Wyświetleń: 8585
 142. GMR/01 - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 8574
 143. GMR/02 - Ustalenie numeru porządkowego
  Wyświetleń: 8564
 144. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 8504
 145. GMR/09 - Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
  Wyświetleń: 8402
 146. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 8386
 147. Fn-P/11 - Wydawanie interpretacji podatkowych
  Wyświetleń: 8363
 148. GK/10 - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 8320
 149. OR/02 - Wnoszenie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 8289
 150. GMR/06 - Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 8273
 151. OŚ/06 - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 8266
 152. GMR/07 - Rozgraniczanie nieruchomości
  Wyświetleń: 8253
 153. Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 8218
 154. GMR/10 - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 8184
 155. GK/09 - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
  Wyświetleń: 8149
 156. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 8117
 157. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 8102
 158. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8101
 159. GMR/15 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 8089
 160. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 8065
 161. Zarządzenia Burmistrza z roku 2012
  Wyświetleń: 8057
 162. OŚ/02 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 8042
 163. GMR/03 - Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 7994
 164. GK/07 - Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 7939
 165. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 7906
 166. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 7889
 167. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2013
  Wyświetleń: 7871
 168. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 7867
 169. OR/03 - Poświadczenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 7859
 170. Ogłoszenia MGOPS Zdzieszowice
  Wyświetleń: 7835
 171. Zastępca Burmistrza - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 7732
 172. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 7628
 173. Projekty uchwał z roku 2013
  Wyświetleń: 7627
 174. SG.0050.469.2017
  Wyświetleń: 7614
 175. GK/12 - Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 7605
 176. OŚ/01 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 7574
 177. Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7544
 178. GMR/04 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 7535
 179. GK/08 - Zaświadczenie potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 7460
 180. Organizacja MGOPS w Zdzieszowicach, NIP, REGON
  Wyświetleń: 7460
 181. OŚ/05 - Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
  Wyświetleń: 7394
 182. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2013
  Wyświetleń: 7377
 183. Zarządzenia Burmistrza z roku 2015
  Wyświetleń: 7336
 184. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2012
  Wyświetleń: 7306
 185. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7249
 186. Referat Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 7229
 187. GMR/11 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 7216
 188. Zarządzenia Burmistrza z roku 2014
  Wyświetleń: 7083
 189. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 7074
 190. OR/04 - Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 7062
 191. Skład MRM 2016-2018
  Wyświetleń: 7056
 192. Publiczne Przedszkole Nr 5 - informacje ogólne
  Wyświetleń: 6955
 193. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2014
  Wyświetleń: 6937
 194. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 6930
 195. Informacje ogólne PSP3
  Wyświetleń: 6894
 196. Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego
  Wyświetleń: 6894
 197. Projekty uchwał z roku 2014
  Wyświetleń: 6889
 198. Petycje
  Wyświetleń: 6882
 199. Zamówienia Publiczne 2014
  Wyświetleń: 6761
 200. Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 6725
 201. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 6719
 202. Zamówienia Publiczne 2012
  Wyświetleń: 6696
 203. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6689
 204. Statut MRM
  Wyświetleń: 6649
 205. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2014
  Wyświetleń: 6642
 206. Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
  Wyświetleń: 6631
 207. SG.120.13.2013
  Wyświetleń: 6555
 208. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2014 r.
  Wyświetleń: 6552
 209. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2014
  Wyświetleń: 6547
 210. Oferty pracy 2014
  Wyświetleń: 6487
 211. Konsultacje społeczne - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - wyniki
  Wyświetleń: 6478
 212. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6418
 213. Organizacja BA-EO w Zdzieszowicach, NIP, REGON
  Wyświetleń: 6416
 214. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2015 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6411
 215. Borecki Antoni
  Wyświetleń: 6320
 216. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6320
 217. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2013
  Wyświetleń: 6291
 218. Informacja na temat Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6284
 219. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP MGOPS
  Wyświetleń: 6256
 220. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 6243
 221. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2015
  Wyświetleń: 6189
 222. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6168
 223. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6139
 224. Dane teleadresowe BA-EO
  Wyświetleń: 6101
 225. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6071
 226. Udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6068
 227. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 6043
 228. OŚ/04 - Informacje od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)
  Wyświetleń: 5991
 229. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice nr w KSI:POKL 09.01.02-16-113/12
  Wyświetleń: 5988
 230. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żyrowej
  Wyświetleń: 5976
 231. Zarządzenia Burmistrza z roku 2016
  Wyświetleń: 5967
 232. Statut i regulaminy Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 5925
 233. Przebudowa budynku żłobka
  Wyświetleń: 5913
 234. Nabór na wolne stanowisko pracownika obsługi: Goniec
  Wyświetleń: 5909
 235. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5871
 236. Wybory ponowne 2017
  Wyświetleń: 5866
 237. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5850
 238. Kontrole w 2012 roku
  Wyświetleń: 5834
 239. Konsultacje społeczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program usuwania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 5798
 240. Projekty uchwał z roku 2015
  Wyświetleń: 5794
 241. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2010r.
  Wyświetleń: 5775
 242. OR/01 - Udostępnianie do powszechnego wglądu zbiorów dzienników ustaw, monitorów polskich, dzienników urzędowych
  Wyświetleń: 5775
 243. Mulorz Werner
  Wyświetleń: 5755
 244. Wystąpienie pokontrolne Ośrodek Prfilaktyki w Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5729
 245. Protokoły MRM
  Wyświetleń: 5728
 246. Osadzin Barbara
  Wyświetleń: 5714
 247. Rewitalizacja Parku Miejskiego (OŚiGW)
  Wyświetleń: 5698
 248. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2013r.
  Wyświetleń: 5675
 249. Informacje ogólne PSP1
  Wyświetleń: 5650
 250. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i na Burmistrza Zdzieszowic w 2014 r.
  Wyświetleń: 5628
 251. 2016-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 5627
 252. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 / 2013
  Wyświetleń: 5626
 253. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 5610
 254. Konkursy ofert 2013
  Wyświetleń: 5607
 255. „Stacja Jarzębina” zaprasza
  Wyświetleń: 5570
 256. Kontrole w 2011 roku
  Wyświetleń: 5548
 257. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 5539
 258. Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 5525
 259. Oferty pracy 2012
  Wyświetleń: 5514
 260. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 5486
 261. Klama Jerzy
  Wyświetleń: 5484
 262. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 5468
 263. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2015
  Wyświetleń: 5455
 264. Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 5452
 265. Dane adresowe
  Wyświetleń: 5421
 266. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 5415
 267. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 5405
 268. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2011r.
  Wyświetleń: 5400
 269. Ciż Halina
  Wyświetleń: 5395
 270. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5367
 271. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5365
 272. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2016
  Wyświetleń: 5359
 273. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 5339
 274. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2016 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 5319
 275. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 5313
 276. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 5308
 277. Informacja na temat Publicznego Przedszkola nr 6 im J. Brzechwy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5297
 278. Dane teleadresowe Publicznego Przedszkola nr 5
  Wyświetleń: 5281
 279. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2015 r.
  Wyświetleń: 5281
 280. Protokoły sesji z roku 2013
  Wyświetleń: 5280
 281. Oleksin Bogdan
  Wyświetleń: 5278
 282. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 5268
 283. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 5229
 284. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic z 25 kwietnia 2013 r. w związku z przekwalifikowaniem Zakładu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5222
 285. Kontrole w 2010 roku
  Wyświetleń: 5218
 286. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 5218
 287. Wystąpienie pokontrolne Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5214
 288. Kontrole w 2013 roku
  Wyświetleń: 5204
 289. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5201
 290. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 5195
 291. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2014
  Wyświetleń: 5191
 292. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5170
 293. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 5144
 294. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 5114
 295. Kontrole w 2008 roku
  Wyświetleń: 5107
 296. Dyrektor Żłobka Samorządowego
  Wyświetleń: 5100
 297. Oferty pracy 2013
  Wyświetleń: 5080
 298. Protokoły sesji z roku 2014
  Wyświetleń: 5070
 299. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5041
 300. Wystąpienie pokontrolne Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5029
 301. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 5024
 302. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 5022
 303. Wykonanie ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach
  Wyświetleń: 5015
 304. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 5014
 305. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez BA-EO w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4998
 306. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 4989
 307. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 4989
 308. Wystąpienie pokontrolne Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4979
 309. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 4973
 310. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 4971
 311. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 4969
 312. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji z roku 2012
  Wyświetleń: 4966
 313. Projekty uchwał z roku 2012
  Wyświetleń: 4957
 314. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 4955
 315. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 4903
 316. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 4895
 317. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 4889
 318. Kontrole w 2007 roku
  Wyświetleń: 4889
 319. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 4852
 320. Zawiadomienie o Sesji w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 4846
 321. Zarządzenia Burmistrza z roku 2017
  Wyświetleń: 4843
 322. Zarządzenia dyrektora Publicznego przedszkola nr 5 / 2012
  Wyświetleń: 4837
 323. Protokoły sesji z roku 2012
  Wyświetleń: 4835
 324. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 4828
 325. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych w PSP nr 1 w Zdzieszowicach w ramach projektu "Droga do sukcesu w gminie Zdzieszowice" nr w KSI: POKL.09.01.02-16/12
  Wyświetleń: 4827
 326. SG.120.13.2015
  Wyświetleń: 4807
 327. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 4804
 328. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4801
 329. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2012 r.
  Wyświetleń: 4797
 330. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2015
  Wyświetleń: 4772
 331. Kontrole w 2009 roku
  Wyświetleń: 4763
 332. Dane adresowe Gimnazjum
  Wyświetleń: 4757
 333. 2012.03.19 - Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany-odprowadzenie wód z pól do cieku Padół (OŚiGW)
  Wyświetleń: 4754
 334. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 4750
 335. Zawiadomienie o Sesji w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 4739
 336. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2013 r.
  Wyświetleń: 4732
 337. Udostępnienie informacji publicznej - PSP w Żyrowej
  Wyświetleń: 4729
 338. 2016-02-26 - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze: referent w sekcji świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4717
 339. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4696
 340. Zakup urządzeń zabawowych (celem doposażenia istniejących placów zabaw)
  Wyświetleń: 4690
 341. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 4672
 342. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 4649
 343. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 4646
 344. Przebudowa budynku żłobka - II etap
  Wyświetleń: 4635
 345. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW)
  Wyświetleń: 4604
 346. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2012
  Wyświetleń: 4602
 347. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 4597
 348. Potas Mirosław
  Wyświetleń: 4583
 349. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 4576
 350. Wieczorek Antoni
  Wyświetleń: 4568
 351. Zawiadomienie o Sesji w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 4535
 352. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice - Tranzyt Januszkowice - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4507
 353. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 4492
 354. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2012
  Wyświetleń: 4473
 355. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4471
 356. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 4463
 357. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4454
 358. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 4453
 359. Statut przedszkola nr 5
  Wyświetleń: 4443
 360. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 4437
 361. Protokoły sesji z roku 2015
  Wyświetleń: 4415
 362. Wykonanie elementów małej architektury w Parku Miejskim w Zdzieszowicach ( poprawa estetyki ).
  Wyświetleń: 4385
 363. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 4382
 364. 2013-02-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4340
 365. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej
  Wyświetleń: 4334
 366. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2015r.
  Wyświetleń: 4322
 367. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2014
  Wyświetleń: 4321
 368. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2013r
  Wyświetleń: 4297
 369. Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 4296
 370. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2013
  Wyświetleń: 4285
 371. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 4275
 372. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 marca 2014r.
  Wyświetleń: 4267
 373. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4266
 374. Miejska Komisja Wyborcza w Zdzieszowicach (2014)
  Wyświetleń: 4259
 375. Zawiadomienie o Sesji w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 4251
 376. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4221
 377. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 4218
 378. 2014
  Wyświetleń: 4215
 379. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2014r.
  Wyświetleń: 4208
 380. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005r.
  Wyświetleń: 4207
 381. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006r.
  Wyświetleń: 4207
 382. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 4203
 383. Statut i powołanie Ośrodka Profilaktyki
  Wyświetleń: 4196
 384. Plan oraz sprawozdanie z wykonania audytu
  Wyświetleń: 4179
 385. Zawiadomienie o Sesji w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 4163
 386. Zawiadomienie o Sesji - 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 4156
 387. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4152
 388. Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4137
 389. Projekty uchwał na Sesję w dniu 20.09.2012r.
  Wyświetleń: 4136
 390. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2013
  Wyświetleń: 4123
 391. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 4121
 392. Inżynier kontraktu w okresie zgłaszania wad dla kontraktu II i III
  Wyświetleń: 4117
 393. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4112
 394. Kontrole w 2014 roku
  Wyświetleń: 4109
 395. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2016 r.
  Wyświetleń: 4109
 396. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 4106
 397. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2011 r.
  Wyświetleń: 4097
 398. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4089
 399. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 4083
 400. Zarządzenia Burmistrza z roku 2018
  Wyświetleń: 4069
 401. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4065
 402. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 4050
 403. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4047
 404. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 4047
 405. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 4045
 406. Projekty uchwał na Sesje w dniu 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 4040
 407. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2017 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4036
 408. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 4028
 409. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4024
 410. Decyzje wydane w 2008r.
  Wyświetleń: 4021
 411. Zawiadomienie o Sesji - 27.11.2012r.
  Wyświetleń: 3996
 412. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3981
 413. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 stycznia 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3980
 414. Decyzje wydane w 2010r.
  Wyświetleń: 3971
 415. Kontrole w 2015 roku
  Wyświetleń: 3957
 416. Wąsik-Kudla Monika
  Wyświetleń: 3956
 417. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 3953
 418. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 3951
 419. Decyzje wydane w 2007r.
  Wyświetleń: 3943
 420. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005 r.
  Wyświetleń: 3920
 421. Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej (posesja nr 15) i ul. Górnej (posesja nr 1) - OŚiGW
  Wyświetleń: 3920
 422. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3914
 423. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Januszkowicach
  Wyświetleń: 3910
 424. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2010 r.
  Wyświetleń: 3908
 425. Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej.
  Wyświetleń: 3907
 426. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3905
 427. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 3905
 428. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3885
 429. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 3875
 430. Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3871
 431. Protokoły GRS
  Wyświetleń: 3865
 432. Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 3864
 433. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2010 r.
  Wyświetleń: 3863
 434. Zawiadomienie o Sesji w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 3861
 435. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 3858
 436. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3854
 437. Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice” nr w KSI: POKL.09.01.02-16-113/12
  Wyświetleń: 3850
 438. Kontrola spełniania obowiązku nauki
  Wyświetleń: 3842
 439. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka Samorządowego.
  Wyświetleń: 3841
 440. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 3839
 441. Dane adresowe PP2
  Wyświetleń: 3831
 442. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3830
 443. Projekty uchwał na Sesje w dniu 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 3825
 444. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3812
 445. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 3796
 446. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 3795
 447. Zawiadomienie o sesji w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 3795
 448. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 3794
 449. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 3791
 450. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 3791
 451. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 3788
 452. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2017
  Wyświetleń: 3783
 453. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 3779
 454. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3776
 455. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 3776
 456. Decyzje wydane w 2009r.
  Wyświetleń: 3771
 457. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 3771
 458. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23.04.2013r.
  Wyświetleń: 3770
 459. Dane adresowe
  Wyświetleń: 3768
 460. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2012r.
  Wyświetleń: 3765
 461. Projekty uchwał na Sesję w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 3757
 462. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 3754
 463. 2016-01-07 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3752
 464. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006 r.
  Wyświetleń: 3750
 465. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 3750
 466. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.03.2013r.
  Wyświetleń: 3744
 467. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3742
 468. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2005r.
  Wyświetleń: 3731
 469. SG.0050.304.2013
  Wyświetleń: 3730
 470. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy
  Wyświetleń: 3728
 471. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 3723
 472. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2005r.
  Wyświetleń: 3722
 473. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach w roku 2014
  Wyświetleń: 3722
 474. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 3720
 475. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 3718
 476. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 3716
 477. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3716
 478. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3708
 479. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3708
 480. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3706
 481. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2014
  Wyświetleń: 3706
 482. Wenio Stanisław
  Wyświetleń: 3701
 483. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3698
 484. Remont systemu filtrów wody na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach_2
  Wyświetleń: 3697
 485. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3695
 486. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2011r.
  Wyświetleń: 3690
 487. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 marca 2013r.
  Wyświetleń: 3690
 488. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 3686
 489. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2006r.
  Wyświetleń: 3683
 490. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 3681
 491. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 3677
 492. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2014
  Wyświetleń: 3675
 493. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2014 r.
  Wyświetleń: 3673
 494. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3672
 495. OR/05 - Wnoszenie petycji
  Wyświetleń: 3671
 496. Projekty uchwał na Sesję w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 3669
 497. Zarządzenia Kierownika 2014 r.
  Wyświetleń: 3669
 498. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3668
 499. Inne 2012
  Wyświetleń: 3666
 500. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 3652
 501. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 3650
 502. Zawiadomienie o Sesji - 20.09.2012
  Wyświetleń: 3648
 503. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3644
 504. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3644
 505. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2006r.
  Wyświetleń: 3642
 506. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 3638
 507. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3635
 508. Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 3635
 509. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 3634
 510. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3632
 511. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 3627
 512. Komunikat MKW z dnia 17.10.2014 w sprawie losowania numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 3626
 513. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3622
 514. Zawiadomienie o Sesji - 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 3621
 515. Informacje nieudostępnione - Publiczne Przedszkole nr 3
  Wyświetleń: 3617
 516. Zawiadomienie o sesji w dniu 18 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 3615
 517. 2014-01-16 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3614
 518. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 3613
 519. Dane adresowe
  Wyświetleń: 3609
 520. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.02.2013r.
  Wyświetleń: 3607
 521. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 3605
 522. 2012.06.08 - Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w 2012 roku
  Wyświetleń: 3599
 523. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2007r.
  Wyświetleń: 3594
 524. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2016
  Wyświetleń: 3593
 525. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej - I etap
  Wyświetleń: 3586
 526. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3583
 527. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3579
 528. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3577
 529. Projekty uchwał na Sesję w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 3577
 530. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2009r.
  Wyświetleń: 3577
 531. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 3570
 532. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3567
 533. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3564
 534. Zakup finasowego na zasadzie cross-financingu sprzętu do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu "Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice" nr w KSI: POKL 09.01.02-16-113/12-00
  Wyświetleń: 3562
 535. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2007r.
  Wyświetleń: 3560
 536. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach w 2014 roku
  Wyświetleń: 3558
 537. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 3551
 538. 2013-08-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, umowa na zastępstwo na okres ok. 1 roku
  Wyświetleń: 3531
 539. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3526
 540. Dostęp do informacj publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3519
 541. Projekty uchwał na Sesję w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 3519
 542. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 3519
 543. Komunikat MKW z dnia 20.10.2014 w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3515
 544. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3512
 545. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2011 r.
  Wyświetleń: 3512
 546. Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3501
 547. Projekty uchwał ana Sesję w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 3490
 548. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2016
  Wyświetleń: 3487
 549. Zakup 3 huśtawek typu „konik” oraz urządzenia zabawowego ze środków Samorządu Mieszkańców Stare Osiedle.
  Wyświetleń: 3470
 550. 2012.02.29 - Remont koryta cieku melioracyjnego w Krępnej (za posesją Laskowski, Przybyła)-OŚiGW
  Wyświetleń: 3465
 551. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3462
 552. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3460
 553. Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 3457
 554. SG.0050.137.2012
  Wyświetleń: 3456
 555. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3453
 556. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3452
 557. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3452
 558. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3443
 559. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 3439
 560. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012 r.
  Wyświetleń: 3436
 561. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 3435
 562. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2008r.
  Wyświetleń: 3435
 563. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 3429
 564. 2015-12-22 Ogłoszenie o odwołaniu ogłoszonego na dzień 4 luty 2016r. przetargu - Zdzieszowice, ul. Filarskiego 19
  Wyświetleń: 3423
 565. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 3416
 566. Wystąpienie pokontrolne Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3413
 567. Uchwały GRS
  Wyświetleń: 3407
 568. Remont systemu filtrów na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3405
 569. Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w spółce Wodociagi i Kanalizacja w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3401
 570. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3398
 571. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 3387
 572. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3386
 573. SO.17 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
  Wyświetleń: 3385
 574. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października 2015r.
  Wyświetleń: 3375
 575. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3370
 576. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3364
 577. Informacje nieudostępnione - Publiczne Przedszkole nr 6
  Wyświetleń: 3364
 578. Modernizacja ul. Szkolnej w Rozwadzy wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3358
 579. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 3357
 580. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 lutego 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3356
 581. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3355
 582. Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice” nr w KSI: POKL.09.01.02-16-113/12
  Wyświetleń: 3353
 583. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3350
 584. REMONT OBRÓBEK PAPOWYCH I KOMINÓW NA CZĘŚCI BASENOWEJ W PG W ZDZIESZOWICACH 2
  Wyświetleń: 3349
 585. Remont budynku ul. Filarskiego 27
  Wyświetleń: 3348
 586. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3341
 587. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 / 2014
  Wyświetleń: 3337
 588. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3336
 589. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2016
  Wyświetleń: 3336
 590. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2016r.
  Wyświetleń: 3333
 591. Inne 2013
  Wyświetleń: 3326
 592. Zarządzenie nr 13/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3320
 593. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3306
 594. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3289
 595. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3289
 596. SG.0050.176.2012
  Wyświetleń: 3286
 597. 2016-01-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19 - zaplanowanym na dzień 21 marca 2016r.
  Wyświetleń: 3282
 598. Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017 w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3277
 599. Remont pomieszczeń szatni chłopców obok sali gimnastycznej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3261
 600. Remont zniszczonego oświetlenia - odtworzenie zniszczonego w kolizji stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3259
 601. Protokoły sesji z roku 2016
  Wyświetleń: 3257
 602. Modernizacja ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3255
 603. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3250
 604. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2015
  Wyświetleń: 3248
 605. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2013r.
  Wyświetleń: 3244
 606. Budowa parkingu na działce nr 372/3 przy ul. Nowej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3243
 607. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3242
 608. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3237
 609. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3236
 610. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3230
 611. Wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach (przy nowobudowanym kościele)
  Wyświetleń: 3230
 612. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3222
 613. Konsultacje z mieszkańcami sołectw Jasiona i Żyrowa dotyczące zmiany granic Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa oraz zmiany Statutu Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa
  Wyświetleń: 3213
 614. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 3206
 615. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3195
 616. USC/03 - Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3188
 617. Ogłoszenia, Zarządzenia, Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3185
 618. 2013-11-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3183
 619. GK/03 - Wypis i wyrys z miejscowego planu
  Wyświetleń: 3182
 620. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 3171
 621. 15.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3170
 622. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3159
 623. SG.120.11.2012
  Wyświetleń: 3154
 624. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2015 r.
  Wyświetleń: 3146
 625. Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej do posesji nr 5 i 7 - OŚiGW
  Wyświetleń: 3139
 626. GK/04 - Zaświadczenie o przeznaczeniu działki
  Wyświetleń: 3138
 627. Wykonanie odprowadzenia wód z rowu na dz. 479 w Jasionej (OŚiGW)
  Wyświetleń: 3137
 628. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6
  Wyświetleń: 3133
 629. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Jasionej
  Wyświetleń: 3129
 630. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3129
 631. 19.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3125
 632. XVII/137/2012
  Wyświetleń: 3123
 633. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3119
 634. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VII nabór
  Wyświetleń: 3110
 635. 2013-12-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 3106
 636. Remont obróbek papowych i kominów na części basenowej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3106
 637. SG.0050.135.2012
  Wyświetleń: 3104
 638. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3102
 639. 2016-04-04 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w sekcji świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3101
 640. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 3097
 641. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3097
 642. SG.120.6.2013
  Wyświetleń: 3096
 643. Przebudowa budynku żłobka - II etap (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy numeru konta)
  Wyświetleń: 3093
 644. USC/01 - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3088
 645. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3078
 646. SG.0050.149.2012
  Wyświetleń: 3076
 647. 04.07.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3072
 648. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3070
 649. SG.120.23.2012
  Wyświetleń: 3068
 650. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3066
 651. SG.0050.230.2012
  Wyświetleń: 3062
 652. SG.120.1.2012
  Wyświetleń: 3055
 653. SG.0050.147.2012
  Wyświetleń: 3049
 654. SG.120.14.2015
  Wyświetleń: 3049
 655. SG.0050.141.2012
  Wyświetleń: 3047
 656. 2015-07-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3046
 657. 08.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Jasiona
  Wyświetleń: 3043
 658. SG.0050.260.2013
  Wyświetleń: 3039
 659. Ogłoszenia PSP nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3035
 660. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3031
 661. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2013 roku
  Wyświetleń: 3031
 662. Projekty uchwał z roku 2016
  Wyświetleń: 3031
 663. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2015
  Wyświetleń: 3029
 664. SG.120.6.2012
  Wyświetleń: 3029
 665. GK/05 - Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania z MPZP
  Wyświetleń: 3027
 666. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3026
 667. 2012.03.01 - Remont zniszczonego oświetlenia-remont zniszczonego w kolizji drogowej stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego ul. Góry Św. Anny oraz ul. Chrobrego
  Wyświetleń: 3024
 668. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jana Brzechwy
  Wyświetleń: 3017
 669. Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach przy ul. Zielonej 19a
  Wyświetleń: 3010
 670. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 2999
 671. 19.09.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 2998
 672. 2013-05-31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2995
 673. Budowa drogi na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 2995
 674. SG.120.10.2012
  Wyświetleń: 2995
 675. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 2991
 676. SG.0050.128.2012
  Wyświetleń: 2990
 677. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 2989
 678. SO.18 - Wydawanie Karty Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 2986
 679. SG.0050.144.2012
  Wyświetleń: 2985
 680. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2014r
  Wyświetleń: 2982
 681. 2013-09-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2979
 682. SG.0050.130.2012
  Wyświetleń: 2976
 683. SO.16 - Wydanie decyzji o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 2976
 684. 2012
  Wyświetleń: 2970
 685. 2012-01-26 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2970
 686. 2014-12-04 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
  Wyświetleń: 2967
 687. 2012.04.12-Dostawa materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan.
  Wyświetleń: 2966
 688. SG.120.25.2013
  Wyświetleń: 2964
 689. 2012-03-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2960
 690. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2014r.
  Wyświetleń: 2955
 691. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2015
  Wyświetleń: 2946
 692. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 2945
 693. 2013-10-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2941
 694. OŚ/03 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2935
 695. Zarządzenie Nr Or. S. 0152/21/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 2932
 696. GK/06 - Wstępny podział nieruchomości
  Wyświetleń: 2929
 697. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2929
 698. SG.120.24.2012
  Wyświetleń: 2929
 699. SG.0050.236.2012
  Wyświetleń: 2928
 700. GK/02 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2916
 701. 2012-06-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2914
 702. SG.120.20.2012
  Wyświetleń: 2911
 703. Przebudowa budynku żłobka - II etap (pytania i odpowiedzi)
  Wyświetleń: 2910
 704. SG.120.12.2013
  Wyświetleń: 2905
 705. 19.11.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2904
 706. 2012-02-03 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2903
 707. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 stycznia 2013r.
  Wyświetleń: 2903
 708. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2902
 709. SG.120.2.2013
  Wyświetleń: 2901
 710. 2013-08-06 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2897
 711. 2013-11-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 2894
 712. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2016r.
  Wyświetleń: 2891
 713. SG.0050.143.2012
  Wyświetleń: 2889
 714. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2014 roku
  Wyświetleń: 2888
 715. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2887
 716. SG.0050.142.2012
  Wyświetleń: 2887
 717. 2017-01-05 - Ogłoszenie o naborze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 2886
 718. Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy w spółce Wodociagi i Kanalizacja w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2883
 719. OR/06 - Rejestr instytucji kultury, których organizatorem hest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2879
 720. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2878
 721. 08.03.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2877
 722. 2013-11-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2876
 723. 2016-05-18 - Nabór na wolne stanowisko pracy: wychowawca podwórkowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 2876
 724. 2015-07-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2874
 725. 2015-07-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2874
 726. OŚ/07 - Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego
  Wyświetleń: 2871
 727. Zaproszenie do złożenia oferty "Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach"
  Wyświetleń: 2870
 728. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2857
 729. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2015 roku
  Wyświetleń: 2856
 730. IN/04 - Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 2853
 731. SG.120.9.2012
  Wyświetleń: 2852
 732. SG.0050.129.2012
  Wyświetleń: 2851
 733. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 2851
 734. SG.0050.124.2012
  Wyświetleń: 2850
 735. SO.05 - Przyjmowanie wniosków o udostępnienie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 2850
 736. SG.0050.119.2012
  Wyświetleń: 2846
 737. SG.0050.125.2012
  Wyświetleń: 2846
 738. SG.0050.165.2012
  Wyświetleń: 2844
 739. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2839
 740. SO.11 - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 2838
 741. SG.120.25.2012
  Wyświetleń: 2837
 742. SG.120.1.2013
  Wyświetleń: 2835
 743. SG.120.3.2014
  Wyświetleń: 2833
 744. 2012-01-27 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2831
 745. 2011
  Wyświetleń: 2824
 746. SO.04 - Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców w części A i w części B
  Wyświetleń: 2823
 747. SG.0050.254.2013
  Wyświetleń: 2820
 748. SG.120.18.2012
  Wyświetleń: 2819
 749. SG.120.15.2013
  Wyświetleń: 2816
 750. SG.120.5.2012
  Wyświetleń: 2816
 751. Zaasfaltowanie ul. Chopina, ul. Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu ze sklepu Biedronka oraz łącznika pomiędzy ul. Chopina a Osadników
  Wyświetleń: 2816
 752. Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach - rok 2012
  Wyświetleń: 2815
 753. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2016 r.
  Wyświetleń: 2815
 754. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2811
 755. SG.120.17.2012
  Wyświetleń: 2808
 756. Zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2805
 757. SG.0050.126.2012
  Wyświetleń: 2804
 758. 2013-04-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2802
 759. 07.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2800
 760. SG.0050.145.2012
  Wyświetleń: 2800
 761. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2798
 762. 2016-04-21 - Nabór na wolne stanowisko pracy: wychowawca podwórkowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 2796
 763. SG.0050.222.2012
  Wyświetleń: 2796
 764. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2791
 765. SO.03 - Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym
  Wyświetleń: 2791
 766. 2012-02-16 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  Wyświetleń: 2790
 767. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2788
 768. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 2788
 769. SG.120.9.2013
  Wyświetleń: 2782
 770. Projekty uchwał na Sesję w dniu 22.01.2013r.
  Wyświetleń: 2778
 771. Przebudowa boiska w Krępnej
  Wyświetleń: 2777
 772. Zarządzenia Dyrektora Szkoły
  Wyświetleń: 2776
 773. 03.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2775
 774. GK/15 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 2774
 775. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 2774
 776. SO.02 - Wydawanie zaświadczeń z dokumentacji dowodów osobistych
  Wyświetleń: 2774
 777. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 2773
 778. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) 'OŚiGW' – roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 2772
 779. SG.0050.287.2013
  Wyświetleń: 2770
 780. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 2769
 781. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2769
 782. USC/05 - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2766
 783. 19.06.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2760
 784. SG.0050.269.2013
  Wyświetleń: 2753
 785. USC/06 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 2749
 786. 2013-12-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 2748
 787. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2018
  Wyświetleń: 2746
 788. Projekty Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 2743
 789. SG.0050.262.2013
  Wyświetleń: 2741
 790. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2014 r.
  Wyświetleń: 2741
 791. SG.0050.270.2013
  Wyświetleń: 2740
 792. SG.0050.166.2012
  Wyświetleń: 2736
 793. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją na cele mieszkalne.
  Wyświetleń: 2732
 794. 2013
  Wyświetleń: 2731
 795. SG.0050.327.2013
  Wyświetleń: 2731
 796. SG.120.21.2013
  Wyświetleń: 2730
 797. SG.0050.252.2013
  Wyświetleń: 2727
 798. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 2726
 799. 2013-10-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2724
 800. SG.0050.191.2012
  Wyświetleń: 2723
 801. SG.0050.197.2012
  Wyświetleń: 2722
 802. Dane osobowe
  Wyświetleń: 2718
 803. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 2718
 804. SG.0050.258.2013
  Wyświetleń: 2716
 805. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 2712
 806. SO.12 - Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców
  Wyświetleń: 2710
 807. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej w roku 2016
  Wyświetleń: 2710
 808. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2705
 809. 2012-10-30 - Nabór na wolne stanowisko pracy: referent administracyjny w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 2703
 810. SG.0050.198.2012
  Wyświetleń: 2702
 811. SG.0050.259.2013
  Wyświetleń: 2702
 812. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 2701
 813. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 2699
 814. SG.0050.274.2013
  Wyświetleń: 2699
 815. SG.0050.208.2012
  Wyświetleń: 2695
 816. Szkolne zestawy programów nauczania i podręczników szkolnych
  Wyświetleń: 2695
 817. SO.14 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 2692
 818. SO.07 - Przyjmowanie wniosków o udotępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 2689
 819. 2013-04-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2688
 820. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 2688
 821. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2687
 822. SG.0050.263.2013
  Wyświetleń: 2687
 823. SO.06 - Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2687
 824. USC/02 - Rejestracja zgonów
  Wyświetleń: 2686
 825. Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2686
 826. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW) – przetarg drugi
  Wyświetleń: 2685
 827. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2683
 828. SG.120.16.2013
  Wyświetleń: 2678
 829. GK/01 - Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 2676
 830. SG.0050.201.2012
  Wyświetleń: 2673
 831. 2013-10-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2671
 832. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 2671
 833. 2013-04-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2670
 834. 14.03.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2665
 835. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2665
 836. SG.0050.182.2012
  Wyświetleń: 2663
 837. USC/04 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2658
 838. 14.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 2657
 839. 27.04.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2655
 840. 2013-08-22 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 2653
 841. 2015-10-06 Ogłaszenie o drugim przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 2652
 842. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2651
 843. SG.0050.276.2013
  Wyświetleń: 2650
 844. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 2650
 845. 09.08.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2647
 846. przetarg
  Wyświetleń: 2643
 847. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2640
 848. Petycje 2015
  Wyświetleń: 2637
 849. SG.0050.209.2012
  Wyświetleń: 2636
 850. SG.0050.255.2013
  Wyświetleń: 2636
 851. SG.0050.256.2013
  Wyświetleń: 2636
 852. SO.08 - Zgłoszenie pobytu stalego, zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 2634
 853. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2017 r.
  Wyświetleń: 2632
 854. 2012-05-31 Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2011
  Wyświetleń: 2631
 855. SG.0050.210.2012
  Wyświetleń: 2630
 856. SO.15 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową
  Wyświetleń: 2627
 857. Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2627
 858. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2624
 859. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 2618
 860. Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2612
 861. Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej przy ul. Wojska Polskiego 4
  Wyświetleń: 2603
 862. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2603
 863. SG.0050.250.2012
  Wyświetleń: 2603
 864. Petycje 2016
  Wyświetleń: 2602
 865. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2599
 866. 2013-05-16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2597
 867. SG.0050.271.2013
  Wyświetleń: 2595
 868. 2013
  Wyświetleń: 2589
 869. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 2589
 870. SG.0050.190.2012
  Wyświetleń: 2589
 871. SG.0050.179.2012
  Wyświetleń: 2587
 872. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2585
 873. SG.120.8.2013
  Wyświetleń: 2579
 874. Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 2578
 875. SG.0050.180.2012
  Wyświetleń: 2578
 876. 2015-07-20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2574
 877. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011
  Wyświetleń: 2571
 878. Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2012
  Wyświetleń: 2570
 879. Remont budynku ul. Filarskiego 25, 27, 29 i 29B
  Wyświetleń: 2570
 880. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2009 r.
  Wyświetleń: 2567
 881. SG.0050.336.2013
  Wyświetleń: 2565
 882. 2014-12-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2564
 883. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 2562
 884. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2561
 885. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2016 roku
  Wyświetleń: 2559
 886. Remonty czastkowe dróg (część 2)
  Wyświetleń: 2559
 887. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 2558
 888. SG.0050.187.2012
  Wyświetleń: 2555
 889. SG.0050.200.2012
  Wyświetleń: 2554
 890. Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2554
 891. 2015-05-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2553
 892. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Krępnej
  Wyświetleń: 2553
 893. 2013-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2552
 894. SG.0050.303.2013
  Wyświetleń: 2551
 895. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 10 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2550
 896. 2016-02-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2548
 897. 2014-12-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 160/42, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2547
 898. SG.0050.177.2012
  Wyświetleń: 2546
 899. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2533
 900. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2532
 901. SG.0050.196.2012
  Wyświetleń: 2530
 902. 2014-08-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2529
 903. SG.0050.257.2013
  Wyświetleń: 2520
 904. USC/07 - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa
  Wyświetleń: 2517
 905. 2013-08-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2516
 906. SO.09 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego oraz zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2515
 907. 2013-04-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2514
 908. 26.01.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2513
 909. 2014-05-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2512
 910. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 2506
 911. SG.0050.204.2012
  Wyświetleń: 2504
 912. 2013-10-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2498
 913. SG.0050.181.2012
  Wyświetleń: 2498
 914. Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2498
 915. SG.0050.206.2012
  Wyświetleń: 2493
 916. SG.0050.207.2012
  Wyświetleń: 2490
 917. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2488
 918. 2015-07-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2487
 919. 2015-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2484
 920. 2015-07-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2483
 921. SG.0050.195.2012
  Wyświetleń: 2481
 922. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2479
 923. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 2478
 924. SG.0050.359.2014
  Wyświetleń: 2476
 925. SO.10 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 2476
 926. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 2465
 927. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2017
  Wyświetleń: 2465
 928. SG.0050.184.2012
  Wyświetleń: 2465
 929. SG.0050.202.2012
  Wyświetleń: 2465
 930. SG.120.5.2014
  Wyświetleń: 2465
 931. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 2464
 932. SG.0050.355.2014
  Wyświetleń: 2462
 933. 2015-12-30 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14
  Wyświetleń: 2448
 934. SG.0050.212.2012
  Wyświetleń: 2448
 935. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2444
 936. 2013-04-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2440
 937. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2439
 938. SG.0050.211.2012
  Wyświetleń: 2434
 939. Technika głosowania w Wyborach do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 2431
 940. Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/15 oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 2431
 941. SG.0050.337.2013
  Wyświetleń: 2430
 942. SG.0050.374.2014
  Wyświetleń: 2423
 943. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VIII nabór
  Wyświetleń: 2423
 944. 2015-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2421
 945. SG.120.26.2013
  Wyświetleń: 2421
 946. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2017r.
  Wyświetleń: 2421
 947. SG.0050.186.2012
  Wyświetleń: 2419
 948. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW
  Wyświetleń: 2413
 949. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowic
  Wyświetleń: 2412
 950. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 2412
 951. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi administracyjno-księgowej JRP
  Wyświetleń: 2410
 952. 25.02.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2410
 953. SG.0050.194.2012
  Wyświetleń: 2410
 954. SG.0050.193.2012
  Wyświetleń: 2409
 955. SO.13 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za samotnego
  Wyświetleń: 2408
 956. SG.120.22.2016
  Wyświetleń: 2401
 957. Kontrole w 2016 roku
  Wyświetleń: 2398
 958. 2015-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2397
 959. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 2388
 960. 2015
  Wyświetleń: 2387
 961. SG.0050.373.2014
  Wyświetleń: 2387
 962. SG.0050.189.2012
  Wyświetleń: 2386
 963. SG.0050.368.2014
  Wyświetleń: 2386
 964. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 2385
 965. SG.0050.192.2012
  Wyświetleń: 2384
 966. SG.0050.178.2012
  Wyświetleń: 2380
 967. SG.0050.185.2012
  Wyświetleń: 2380
 968. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2015r.
  Wyświetleń: 2380
 969. Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zdzieszowice – 700 punktów świetlnych
  Wyświetleń: 2374
 970. SG.0050.351.2014
  Wyświetleń: 2373
 971. SG.0050.15.2015
  Wyświetleń: 2371
 972. Zawiadomienie o sesji w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 2371
 973. 2015-11-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2370
 974. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 2367
 975. SG.0050.381.2014
  Wyświetleń: 2367
 976. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2361
 977. SG.0050.205.2012
  Wyświetleń: 2361
 978. Inne 2014
  Wyświetleń: 2360
 979. SG.0050.348.2013
  Wyświetleń: 2360
 980. SG.0050.350.2014
  Wyświetleń: 2355
 981. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2354
 982. 2013-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2344
 983. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października2015r.
  Wyświetleń: 2338
 984. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2336
 985. 2014-11-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik grupy działu remontowego, oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2335
 986. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2018r.
  Wyświetleń: 2327
 987. SG.120.6.2014
  Wyświetleń: 2324
 988. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2319
 989. SG.0050.358.2014
  Wyświetleń: 2315
 990. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2314
 991. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2309
 992. 2014-10-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2308
 993. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 2307
 994. SG.0050.465.2014
  Wyświetleń: 2305
 995. 2016-03-04 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2303
 996. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2301
 997. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 2300
 998. 2016-08-31 Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 2299
 999. Przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 2298
 1000. SG.120.2.2015
  Wyświetleń: 2292
 1001. 2017-09-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach: Referent w Referacie Księgowości (1 etat)
  Wyświetleń: 2290
 1002. SG.120.35.2014
  Wyświetleń: 2288
 1003. SG.120.15.2014
  Wyświetleń: 2281
 1004. 2014-04-17 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Brygadzista grupy remontowej i działu oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2279
 1005. SG.0050.356.2014
  Wyświetleń: 2276
 1006. SG.120.3.2015
  Wyświetleń: 2273
 1007. 2016-02-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowaej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2268
 1008. 2016-02-26 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2266
 1009. SG.0050.400.2014
  Wyświetleń: 2266
 1010. 2013-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2265
 1011. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2264
 1012. 2014-11-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2264
 1013. 2014-11-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2264
 1014. 2015-02-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2264
 1015. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2264
 1016. SG.0050.199.2012
  Wyświetleń: 2263
 1017. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2260
 1018. SG.0050.384.2014
  Wyświetleń: 2257
 1019. 2015-09-03 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2254
 1020. SG.0050.183.2012
  Wyświetleń: 2254
 1021. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 2253
 1022. 2014-03-14 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2243
 1023. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 2243
 1024. SG.0050.3.2014
  Wyświetleń: 2240
 1025. SG.120.9.2015
  Wyświetleń: 2234
 1026. 2014-03-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2233
 1027. 2013-07-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2230
 1028. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2017r.
  Wyświetleń: 2225
 1029. Protokoły sesji z roku 2017
  Wyświetleń: 2222
 1030. SG.0050.346.2013
  Wyświetleń: 2222
 1031. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 2218
 1032. SG.120.10.2016
  Wyświetleń: 2214
 1033. 2014-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2211
 1034. 2015-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2208
 1035. Uchwała Nr V/11/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 2206
 1036. 2014-03-13 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2204
 1037. 2014-07-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2202
 1038. SG.0050.452.2014
  Wyświetleń: 2201
 1039. 2014-04-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2200
 1040. 2014-12-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2196
 1041. 2014-07-11 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu na czas określony od 1 sierpnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 2193
 1042. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2191
 1043. 2015-02-10 Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 2183
 1044. SG.0050.394.2014
  Wyświetleń: 2183
 1045. 2015-07-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2182
 1046. 2015-09-23 Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnym nieograniczonych - Żyrowa
  Wyświetleń: 2177
 1047. SG.0050.387.2014
  Wyświetleń: 2176
 1048. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2173
 1049. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 21 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2169
 1050. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2017
  Wyświetleń: 2167
 1051. SG.0050.375.2014
  Wyświetleń: 2165
 1052. SG.0050.415.2014
  Wyświetleń: 2163
 1053. 2014-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2156
 1054. 2013-09-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2154
 1055. Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2151
 1056. 2015-10-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2144
 1057. SG.0050.12.2014
  Wyświetleń: 2143
 1058. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2138
 1059. Zawiadomienie o sesji w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 2135
 1060. Publiczne Przedszkole nr 5
  Wyświetleń: 2129
 1061. Zawiadomienie o sesji w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 2124
 1062. Projekty uchwał z roku 2017
  Wyświetleń: 2122
 1063. Zawiadomienie o sesji w dniu 15 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 2115
 1064. 2015-04-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2108
 1065. 2014-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2107
 1066. SG.120.34.2015
  Wyświetleń: 2102
 1067. SG.0050.357.2014
  Wyświetleń: 2095
 1068. SG.0050.425.2014
  Wyświetleń: 2094
 1069. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 2091
 1070. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 2089
 1071. Konkursy ofert 2014
  Wyświetleń: 2088
 1072. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2086
 1073. 2015-03-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2083
 1074. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 2081
 1075. 2016-02-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2079
 1076. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 2079
 1077. 2015-04-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2078
 1078. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi techniczno-inżynierskiej JRP
  Wyświetleń: 2077
 1079. Protokół Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2074
 1080. 2015-02-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2072
 1081. 2015-11-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2070
 1082. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2017 roku
  Wyświetleń: 2069
 1083. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2017r.
  Wyświetleń: 2068
 1084. 2015-06-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2065
 1085. 2014-10-08 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa użytkowana wieczystego do gruntu działki nr 342/3 w Zdzieszowicach wraz z prawem własności budynku i budowli na tym gruncie posadowionych
  Wyświetleń: 2060
 1086. 2014-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2059
 1087. Zawiadomienie i Sesji w dniu 24 sierpnia 2016r.
  Wyświetleń: 2057
 1088. SG.120.13.2014
  Wyświetleń: 2053
 1089. Ogłoszenia GRS
  Wyświetleń: 2049
 1090. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2048
 1091. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2038
 1092. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2038
 1093. SG.120.16.2014
  Wyświetleń: 2038
 1094. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 2025
 1095. Przebudowa Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2023
 1096. 2016-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2018
 1097. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 2017
 1098. 2016-02-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2007
 1099. Oferty pracy 2017
  Wyświetleń: 2006
 1100. SG.0050.43.2015
  Wyświetleń: 1994
 1101. 2018-06-29 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1993
 1102. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1992
 1103. Dowóz dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1991
 1104. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 1989
 1105. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 1988
 1106. SG.120.10.2014
  Wyświetleń: 1986
 1107. SG.0050.21.2015
  Wyświetleń: 1983
 1108. 2014-10-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1982
 1109. SG.120.7.2016
  Wyświetleń: 1979
 1110. Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie Regulaminu Rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach.
  Wyświetleń: 1973
 1111. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - linia kolejowa E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie
  Wyświetleń: 1964
 1112. SG.120.30.2015
  Wyświetleń: 1963
 1113. Zagospodarowanie terenu na działce 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1963
 1114. SG.0050.164.2016
  Wyświetleń: 1960
 1115. Zawiadomienie o sesji w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1959
 1116. SG.0050.18.2015
  Wyświetleń: 1958
 1117. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 1957
 1118. Zawiadomienie o sesji w dniu 12 października 2016r.
  Wyświetleń: 1952
 1119. 2018-08-29 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 1949
 1120. SG.0050.44.2015
  Wyświetleń: 1943
 1121. 2016-11-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1942
 1122. Petycje 2017
  Wyświetleń: 1942
 1123. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 1940
 1124. Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
  Wyświetleń: 1938
 1125. 2015-04-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1930
 1126. 2016-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1919
 1127. SG.0050.28.2015
  Wyświetleń: 1919
 1128. 2014-05-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1915
 1129. 2014-08-14 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 1914
 1130. SG.0050.27.2015
  Wyświetleń: 1913
 1131. SG.0050.35.2015
  Wyświetleń: 1912
 1132. Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – promowanie inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców
  Wyświetleń: 1910
 1133. SG.0050.13.2015
  Wyświetleń: 1908
 1134. Zawiadomienie o sesji w dniu 11 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 1905
 1135. Zamówienia Publiczne 2016
  Wyświetleń: 1902
 1136. SG.120.32.2014
  Wyświetleń: 1898
 1137. Zamówienia Publiczne 2018
  Wyświetleń: 1890
 1138. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 1883
 1139. 2015-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1882
 1140. Pozwolenia wodnoprawne
  Wyświetleń: 1882
 1141. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 1881
 1142. 2016-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1878
 1143. 2019-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1874
 1144. 2014-08-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1873
 1145. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 1872
 1146. SG.0050.95.2015
  Wyświetleń: 1871
 1147. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 1870
 1148. SG.0050.19.2015
  Wyświetleń: 1870
 1149. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VII kadencji z dnia 30 września 2015
  Wyświetleń: 1869
 1150. 2015-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1866
 1151. SG.120.10.2015
  Wyświetleń: 1863
 1152. SG.120.8.2015
  Wyświetleń: 1863
 1153. SG.0050.56.2015
  Wyświetleń: 1861
 1154. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 1861
 1155. SG.120.9.2016
  Wyświetleń: 1858
 1156. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 1852
 1157. 2014-07-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1850
 1158. 2014-04-03 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1849
 1159. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 1846
 1160. SG.120.21.2015
  Wyświetleń: 1844
 1161. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1842
 1162. SG.0050.461.2014
  Wyświetleń: 1835
 1163. Informacja o petycjach - rok 2017
  Wyświetleń: 1831
 1164. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 1830
 1165. SG.120.17.2015
  Wyświetleń: 1820
 1166. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 1820
 1167. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 1819
 1168. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 1818
 1169. Modernizacja placu targowego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1817
 1170. SG.120.25.2015
  Wyświetleń: 1813
 1171. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2016r.
  Wyświetleń: 1813
 1172. SG.0050.119.2015
  Wyświetleń: 1811
 1173. 2015-03-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1801
 1174. 2016-08-01 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1797
 1175. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1796
 1176. 2016-07-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1795
 1177. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1791
 1178. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1785
 1179. 2014-06-23 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1783
 1180. Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach na rok szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1783
 1181. 2014-07-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1772
 1182. 2014-08-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 1768
 1183. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1768
 1184. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2018
  Wyświetleń: 1767
 1185. SG.0050.81.2015
  Wyświetleń: 1764
 1186. SG.0050.61.2015
  Wyświetleń: 1753
 1187. SG.0050.29.2015
  Wyświetleń: 1749
 1188. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2015 r.
  Wyświetleń: 1748
 1189. SG.0050.64.2015
  Wyświetleń: 1744
 1190. 2016-09-20 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1742
 1191. SG.0050.153.2015
  Wyświetleń: 1741
 1192. SG.0050.79.2015
  Wyświetleń: 1739
 1193. 2017-05-09 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1733
 1194. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 1731
 1195. 2014-06-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1727
 1196. SG.0050.156.2015
  Wyświetleń: 1726
 1197. IN/03 - Decyzja zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 1719
 1198. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY Z DNIA 29.01.2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2015R. POZ. 2164 WRAZ Z PÓŹN. ZM.)
  Wyświetleń: 1718
 1199. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2017
  Wyświetleń: 1717
 1200. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1716
 1201. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1714
 1202. Petycja nr 1/2016
  Wyświetleń: 1709
 1203. Zawiadomienie o sesji w dniu 25 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 1708
 1204. Zawiadomienie o sesji w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 1708
 1205. Oferty pracy 2016
  Wyświetleń: 1704
 1206. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1699
 1207. 2014-09-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1697
 1208. SG.0050.124.2015
  Wyświetleń: 1697
 1209. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1689
 1210. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1683
 1211. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 1678
 1212. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 1676
 1213. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 1669
 1214. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 1667
 1215. 2016-05-13 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1665
 1216. SG.0050.138.2015
  Wyświetleń: 1655
 1217. SG.0050.154.2015
  Wyświetleń: 1655
 1218. 2017-03-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1645
 1219. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 1641
 1220. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: księgowa(y)
  Wyświetleń: 1636
 1221. 2016-05-10 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1632
 1222. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacje o posiedzeniach w 2015 roku
  Wyświetleń: 1631
 1223. SG.0050.168.2016
  Wyświetleń: 1631
 1224. SG.0050.114.2015
  Wyświetleń: 1629
 1225. 2016-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1621
 1226. 2017-02-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1620
 1227. SG.0050.151.2015
  Wyświetleń: 1618
 1228. SG.120.19.2015
  Wyświetleń: 1616
 1229. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 1604
 1230. SG.0050.155.2015
  Wyświetleń: 1603
 1231. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 26 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1603
 1232. Zamówienia Publiczne 2017
  Wyświetleń: 1600
 1233. SG.0050.173.2016
  Wyświetleń: 1589
 1234. MODERNIZACJA CZĘŚCI UL. BOCZNEJ W ŻYROWEJ
  Wyświetleń: 1585
 1235. Rekrutacja kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 1580
 1236. 2017-03-27 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1574
 1237. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1553
 1238. SG.0050.172.2016
  Wyświetleń: 1548
 1239. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1547
 1240. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2018r.
  Wyświetleń: 1545
 1241. Budowa chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych
  Wyświetleń: 1543
 1242. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1542
 1243. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1536
 1244. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 1535
 1245. Zawiadomienie o sesji w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1530
 1246. 2016-07-06 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1515
 1247. SG.120.26.2016
  Wyświetleń: 1512
 1248. Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice: okres obowiązywania taryf od 01.06.2018r. do 31.05.2021r.
  Wyświetleń: 1511
 1249. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1499
 1250. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1492
 1251. 2016-12-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1488
 1252. 2016-06-03 Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 1485
 1253. 2017-10-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1482
 1254. SG.0050.241.2016
  Wyświetleń: 1482
 1255. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1468
 1256. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 1453
 1257. SG.120.27.2016
  Wyświetleń: 1451
 1258. SG.0050.163.2016
  Wyświetleń: 1443
 1259. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 1438
 1260. 2017-07-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1437
 1261. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 1437
 1262. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 1433
 1263. SG.120.24.2016
  Wyświetleń: 1428
 1264. Uchwała Nr V/12/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 1414
 1265. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 1410
 1266. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 1404
 1267. SG.0050.230.2016
  Wyświetleń: 1402
 1268. SG.120.25.2016
  Wyświetleń: 1398
 1269. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 1397
 1270. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2016
  Wyświetleń: 1397
 1271. Inne 2015
  Wyświetleń: 1392
 1272. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: monter wod-kan
  Wyświetleń: 1383
 1273. 2018-02-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1382
 1274. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1381
 1275. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 1377
 1276. 2017-11-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1374
 1277. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1374
 1278. 2016-05-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1373
 1279. SG.0050.152.2015
  Wyświetleń: 1372
 1280. SG.120.31.2016
  Wyświetleń: 1371
 1281. SG.0050.161.2015
  Wyświetleń: 1365
 1282. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 1364
 1283. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2015
  Wyświetleń: 1361
 1284. 2016-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1351
 1285. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1342
 1286. 2017-11-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1336
 1287. 2016-07-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1332
 1288. 2017-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1330
 1289. SG.0050.207.2016
  Wyświetleń: 1330
 1290. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 1328
 1291. 2016-06-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1325
 1292. 2017-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1325
 1293. 2016-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1319
 1294. 2017-09-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1317
 1295. SG.0050.258.2016
  Wyświetleń: 1314
 1296. Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1311
 1297. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1307
 1298. SG.0050.312.2017
  Wyświetleń: 1307
 1299. Inne 2016
  Wyświetleń: 1304
 1300. SG.120.23.2016
  Wyświetleń: 1304
 1301. 2016-04-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1299
 1302. Projekty uchwał z roku 2018
  Wyświetleń: 1299
 1303. SG.120.21.2016
  Wyświetleń: 1295
 1304. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 1293
 1305. SG.0050.193.2016
  Wyświetleń: 1290
 1306. Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2019/2020
  Wyświetleń: 1289
 1307. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1282
 1308. SG.0050.314.2017
  Wyświetleń: 1279
 1309. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1276
 1310. SG.0050.315.2017
  Wyświetleń: 1276
 1311. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 1273
 1312. 2017-09-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1265
 1313. SG.0050.250.2016
  Wyświetleń: 1261
 1314. SG.0050.290.2016
  Wyświetleń: 1260
 1315. Konkursy ofert 2015
  Wyświetleń: 1258
 1316. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 1246
 1317. 2017-09-28 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1244
 1318. SG.0050.255.2016
  Wyświetleń: 1242
 1319. SG.120.12.2016
  Wyświetleń: 1233
 1320. Usunięcie adresu email
  Wyświetleń: 1233
 1321. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1225
 1322. SG.0050.305.2017
  Wyświetleń: 1223
 1323. 2017-07-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1222
 1324. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1220
 1325. SG.0050.313.2017
  Wyświetleń: 1218
 1326. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2016 r.
  Wyświetleń: 1215
 1327. SG.120.27.2017
  Wyświetleń: 1214
 1328. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1212
 1329. SG.120.4.2017
  Wyświetleń: 1210
 1330. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 1209
 1331. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2017 r.
  Wyświetleń: 1201
 1332. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1199
 1333. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 1198
 1334. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2018
  Wyświetleń: 1195
 1335. SG.0050.291.2016
  Wyświetleń: 1192
 1336. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1185
 1337. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 1184
 1338. SG.0050.188.2016
  Wyświetleń: 1183
 1339. SG.0050.299.2016
  Wyświetleń: 1183
 1340. SG.0050.333.2017
  Wyświetleń: 1182
 1341. 2017-07-05 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowe
  Wyświetleń: 1180
 1342. 2017-05-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1178
 1343. SG.0050.217.2016
  Wyświetleń: 1178
 1344. SG.0050.289.2016
  Wyświetleń: 1178
 1345. 2017-05-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1174
 1346. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 1170
 1347. SG.120.10.2017
  Wyświetleń: 1150
 1348. Konkursy ofert 2016
  Wyświetleń: 1146
 1349. SG.0050.296.2016
  Wyświetleń: 1132
 1350. Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1125
 1351. SG.0050.278.2016
  Wyświetleń: 1121
 1352. SG.0050.346.2017
  Wyświetleń: 1114
 1353. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej w roku 2017
  Wyświetleń: 1113
 1354. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1109
 1355. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 1106
 1356. SG.120.24.2017
  Wyświetleń: 1106
 1357. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 1096
 1358. 2017-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1095
 1359. Zarządzenia Dyrektora PSP Nr 2 w Zdzieszowicach z 2018 roku
  Wyświetleń: 1095
 1360. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2018 roku
  Wyświetleń: 1092
 1361. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2017 r.
  Wyświetleń: 1087
 1362. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 1082
 1363. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1082
 1364. SG.0050.332.2017
  Wyświetleń: 1078
 1365. 2018-03-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1067
 1366. Dokumenty szkoły
  Wyświetleń: 1058
 1367. 2017-11-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1056
 1368. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2018 r.
  Wyświetleń: 1056
 1369. Kontrole w 2018 roku
  Wyświetleń: 1036
 1370. SG.0050.339.2017
  Wyświetleń: 1030
 1371. 2018-10-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew - ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1026
 1372. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1022
 1373. 2017-08-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1021
 1374. SG.0050.343.2017
  Wyświetleń: 1021
 1375. Inne informacje dotyczące Wyborów Samorządowych 2018
  Wyświetleń: 1014
 1376. Potwierdź chęć usunięcia
  Wyświetleń: 1014
 1377. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 1011
 1378. SG.0050.337.2017
  Wyświetleń: 1010
 1379. SG.0050.342.2017
  Wyświetleń: 1003
 1380. Potwierdzenie adresu e-mail
  Wyświetleń: 996
 1381. Projekty uchwał na sesję w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 994
 1382. SG.120.18.2017
  Wyświetleń: 986
 1383. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 981
 1384. Uchwała Nr V/13/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 979
 1385. Zarządzenie Nr SG.0050.482.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 977
 1386. Projekty uchwał na sesje w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 976
 1387. Protokół Nr III/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 971
 1388. Uchwała Nr XLIX/325/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 970
 1389. Uchwała Nr L/330/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 946
 1390. Protokół Nr I/1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach w dniu 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 935
 1391. Uchwała Nr III/7/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 932
 1392. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 928
 1393. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2018r.
  Wyświetleń: 904
 1394. 2018-02-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 901
 1395. Uchwała Nr III/9/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 901
 1396. SG.0050.443.2017
  Wyświetleń: 897
 1397. 2019-02-26 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 887
 1398. Uchwała Nr L/331/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 885
 1399. Zarządzenia Dyrektora PSP Nr 2 w Zdzieszowicach z 2017 roku
  Wyświetleń: 879
 1400. SG.120.16.2017
  Wyświetleń: 866
 1401. SG.0050.467.2017
  Wyświetleń: 864
 1402. Projekty uchwał na sesje w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 859
 1403. Zarządzenia Burmistrza z roku 2019
  Wyświetleń: 850
 1404. 2019-02-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 845
 1405. Protokół Nr I/2016 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 844
 1406. Uchwała Nr I/2/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 841
 1407. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 839
 1408. 2019-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 833
 1409. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - prowadzenie rejestru przesyłek przychodzących i wychodzących
  Wyświetleń: 830
 1410. Protokół Nr II/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 828
 1411. Protokół Nr V/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 818
 1412. Uchwała Nr I/1/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 817
 1413. SG.120.21.2017
  Wyświetleń: 811
 1414. Protokół Nr IV/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 800
 1415. 2018-02-23 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku o udzielonych w 2017 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 782
 1416. Uchwała Nr III/8/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 781
 1417. SG.0050.382.2017
  Wyświetleń: 778
 1418. Uchwała Nr II/5/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 777
 1419. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 774
 1420. SG.0050.430.2017
  Wyświetleń: 770
 1421. Uchwała Nr II/6/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 770
 1422. 2018-02-23 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 763
 1423. Uchwała Nr II/4/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 759
 1424. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2017 r.
  Wyświetleń: 757
 1425. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 756
 1426. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - drugie ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 754
 1427. Uchwała Nr XLIX/324/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 751
 1428. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 751
 1429. 2018-03-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 750
 1430. Uchwała Nr LI/333/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 733
 1431. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 732
 1432. Uchwała Nr LI/334/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 730
 1433. Uchwała Nr IV/10/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 716
 1434. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2018 r.
  Wyświetleń: 716
 1435. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 706
 1436. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 704
 1437. 2018-11-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 702
 1438. SG.0050.470.2017
  Wyświetleń: 701
 1439. Zarządzenie Nr SG.120.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 697
 1440. Uchwała Nr L/329/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 693
 1441. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 691
 1442. Zarządzenie Nr SG.0050.487.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 689
 1443. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 686
 1444. Zarządzenie Nr SG.0050.481.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 685
 1445. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 682
 1446. Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 19 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 679
 1447. Uchwała Nr XLIX/326/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 671
 1448. Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 2 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 665
 1449. Protokół Nr 64/2018 posiedzenia w dniu 22 marca 2018r.
  Wyświetleń: 664
 1450. 2018-01-05 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 661
 1451. Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 5 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 652
 1452. SG.0050.463.2017
  Wyświetleń: 649
 1453. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 645
 1454. Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 644
 1455. Zarządzenie Nr SG.0050.473.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 643
 1456. Protokoły z sesji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 642
 1457. Zarządzenie Nr SG.0050.486.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 642
 1458. Projekty uchwał (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 638
 1459. Protokół Nr 63/2018 posiedzenia w dniu 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 636
 1460. 2019-02-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
  Wyświetleń: 634
 1461. Protokoły z sesji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 634
 1462. 2019-02-28 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 633
 1463. 2018-01-29 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 622
 1464. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 621
 1465. 2018-01-02 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Ogrodowej 7 w Żyrowej na terenie działki nr 38/7 k.m. 5, obręb Żyrowa
  Wyświetleń: 619
 1466. 2018-01-09 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 617
 1467. Protokół Nr 60/2018 posiedzenia w dniu 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 610
 1468. Zarządzenie Nr SG.0050.485.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 605
 1469. Zarządzenie Nr SG.120.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 605
 1470. Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 15 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 604
 1471. Informacja o urzędniku wyborczym
  Wyświetleń: 603
 1472. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia w dniu 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 588
 1473. Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 586
 1474. Protokół Nr 59/2018 posiedzenia w dniu 12 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 580
 1475. Zarządzenie Nr SG.0050.476.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 580
 1476. Przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 578
 1477. Uchwała Nr LI/337/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 577
 1478. Uchwała Nr XLVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 576
 1479. Zarządzenie Nr SG.120.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 575
 1480. Uchwała Nr LI/335/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 573
 1481. Komisja oświaty, kultury i sportu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 572
 1482. Uchwała Nr LI/338/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 572
 1483. Protokoły Sesji w roku 2018
  Wyświetleń: 571
 1484. Protokół Nr 62/2018 posiedzenia w dniu 22 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 566
 1485. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 566
 1486. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 563
 1487. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2, Żłobek oś Piastów 20 i Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego 4
  Wyświetleń: 562
 1488. Uchwała Nr L/332/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 561
 1489. Uchwała Nr XLIX/327/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 559
 1490. Zarządzenie Nr SG.0050.490.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 559
 1491. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 556
 1492. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 556
 1493. Składy komisji Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 552
 1494. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 550
 1495. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 550
 1496. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 548
 1497. Składy komisji Rady Miejskiej (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 545
 1498. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 543
 1499. 2018-02-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 543
 1500. Protokół Nr 61/2018 posiedzenia w dniu 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 541
 1501. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 539
 1502. Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 536
 1503. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 535
 1504. Składy komisji Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 534
 1505. Komisja spraw społecznych (VII kadencja)
  Wyświetleń: 532
 1506. 2018-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 531
 1507. Konkursy ofert 2017
  Wyświetleń: 529
 1508. 2018-03-01 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o śr. uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 525
 1509. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obsługa procedur naboru na wolne stanowisko pracownika samorządowego
  Wyświetleń: 523
 1510. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 522
 1511. Uchwała Nr L/328/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 520
 1512. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 518
 1513. Projekty uchwał (VI kadencja)
  Wyświetleń: 517
 1514. Zarządzenie Nr SG.0050.489.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 513
 1515. Zarządzenie Nr SG.120.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 511
 1516. Informacja Burmistrza Zdzieszowic o dotacji dotyczącej wymiany istniejącego systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe, olejowe, elektryczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej)
  Wyświetleń: 510
 1517. Uchwały MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 509
 1518. Zarządzenie Nr SG.0050.493.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 509
 1519. Protokół Nr VI/2018 z VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 508
 1520. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 504
 1521. Zarządzenie Nr SG.0050.494.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 502
 1522. 2018-06-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 494
 1523. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - umowy zawierane z Urzędem Miejskim w Zdzieszowicach oraz Gminą Zdzieszowice
  Wyświetleń: 494
 1524. Zarządzenie Nr SG.0050.509.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 494
 1525. Zarządzenie Nr SG.120.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 492
 1526. Uchwały, ogłoszenia, zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 491
 1527. Inne 2017
  Wyświetleń: 479
 1528. Rada Miejska kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 479
 1529. Zarządzenie Nr SG.0050.491.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 479
 1530. Zarządzenie Nr SG.0050.477.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 471
 1531. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VI kadencja)
  Wyświetleń: 470
 1532. Komisja rewizyjna 2015-2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 469
 1533. 2018-04-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 468
 1534. Zarządzenie Nr SG.0050.500.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 464
 1535. Zarządzenie Nr SG.0050.507.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 464
 1536. Tworzenie komitetów wyborczych w wyborach samorządowych - informacje i wzory dokumentów
  Wyświetleń: 463
 1537. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2019 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 463
 1538. 2018-06-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 462
 1539. Komisja samorządowo-środowiskowa (VI kadencja)
  Wyświetleń: 459
 1540. Komisja spraw społecznych (VI kadencja)
  Wyświetleń: 458
 1541. Projekty uchwał (VII kadencja)
  Wyświetleń: 456
 1542. Skład MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 456
 1543. Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 456
 1544. Zarządzenie Nr SG.0050.483.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 455
 1545. Zarządzenie Nr SG.120.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 453
 1546. Komisja rewizyjna 2012-2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 452
 1547. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 452
 1548. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 451
 1549. Zarządzenie Nr SG.0050.495.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 marca 2018r.
  Wyświetleń: 451
 1550. Zarządzenie Nr SG.0050.505.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 451
 1551. 2019-05-07 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Januszkowicach
  Wyświetleń: 450
 1552. Zarządzenie Nr SG.0050.484.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 449
 1553. Zarządzenie Nr SG.120.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 447
 1554. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 447
 1555. Zarządzenie Nr SG.0050.492.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 marca 2018r.
  Wyświetleń: 441
 1556. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2019
  Wyświetleń: 440
 1557. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 439
 1558. Zarządzenie Nr SG.0050.501.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 439
 1559. Zarządzenie Nr SG.0050.503.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 438
 1560. Zarządzenie Nr SG.120.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 436
 1561. 2018-09-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 432
 1562. 2018-06-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 425
 1563. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia z dnia 21 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 423
 1564. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępna
  Wyświetleń: 419
 1565. Zarządzenie Nr SG.0050.516.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 418
 1566. Zarządzenie Nr SG.0050.474.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 411
 1567. Zarządzenie Nr SG.0050.515.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 409
 1568. 2018-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 408
 1569. Zarządzenie Nr SG.0050.513.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 405
 1570. Skład GRS
  Wyświetleń: 403
 1571. 2018-04-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 396
 1572. 2018-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 411/12 i 89/22, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 395
 1573. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2018r.
  Wyświetleń: 393
 1574. Statut MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 393
 1575. Protokół Nr 67/2018 posiedzenia w dniu 17 maja 2018r.
  Wyświetleń: 392
 1576. Uchwała Nr LII/344/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 391
 1577. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 14 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 390
 1578. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 389
 1579. Uchwała Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 386
 1580. Zarządzenie Nr SG.0050.475.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 385
 1581. 2019-01-25 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 384
 1582. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydanie, unieważnienie oraz inne czynności związane z dowodem osobistym
  Wyświetleń: 382
 1583. Zarządzenie Nr SG.0050.508.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 380
 1584. Zarządzenie Nr SG.120.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 380
 1585. Zarządzenie Nr SG.0050.518.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 379
 1586. 2018-05-04 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego: decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 376
 1587. 2018-09-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 376
 1588. Zarządzenie Nr SG.0050.511.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 376
 1589. Protokół Nr 43/2018 posiedzenia w dniu 27 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 375
 1590. Protokół Nr 66/2018 posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 375
 1591. 2018-07-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o uzyskanych opiniach i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów
  Wyświetleń: 374
 1592. Zarządzenie Nr SG.0050.512.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 368
 1593. 2019-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 367
 1594. Zarządzenie Nr SG.120.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 367
 1595. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 362
 1596. Zarządzenie Nr SG.0050.514.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 362
 1597. 2018-03-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 359
 1598. 2018-03-02 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 358
 1599. 2018-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 357
 1600. Zarządzenie Nr SG.0050.498.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 357
 1601. Zarządzenie Nr SG.0050.502.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 355
 1602. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 355
 1603. 2018-07-25 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z próbek wody z wodociągu Zdzieszowice-WiK ,ul. Wschodnia 2 i Żłobek, oś. Piastów 20
  Wyświetleń: 354
 1604. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.
  Wyświetleń: 354
 1605. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - realizacja czynności związanych z obowiązkiem meldunkowym i rejestrem PESEL
  Wyświetleń: 352
 1606. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 352
 1607. Zarządzenie Nr SG.0050.480.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 350
 1608. Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 349
 1609. Ogłoszenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 348
 1610. Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 345
 1611. Zarządzenie Nr SG.0050.499.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 341
 1612. Protokół Nr 65/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 340
 1613. Protokół Nr 46/2018 posiedzenia w dniu 29 maja 2018r.
  Wyświetleń: 338
 1614. Zarządzenie Nr SG.0050.506.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 334
 1615. Zarządzenie Nr SG.0050.510.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 332
 1616. Zarządzenie Nr SG.0050.520.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 331
 1617. 2018-12-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 330
 1618. 2019-04-18 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 330
 1619. Projekty uchwał na sesję w dniu 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 330
 1620. Protokół Nr 35/2018 posiedzenia w dniu 29 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 329
 1621. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 21 marca 2019r.
  Wyświetleń: 329
 1622. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia w dniu 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 328
 1623. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - zezwolenie na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 327
 1624. 2018-04-16 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 326
 1625. 2018-04-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: połączenie wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 325
 1626. Uchwała Nr LII/347/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 324
 1627. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 323
 1628. Uchwała Nr LV/370/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 322
 1629. Uchwała Nr LIII/349/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 321
 1630. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 320
 1631. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 320
 1632. Zarządzenie Nr SG.0050.519.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2018r.
  Wyświetleń: 318
 1633. Uchwała Nr LV/368/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 314
 1634. Uchwała Nr LII/343/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 312
 1635. I Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji z dnia 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 311
 1636. Uchwała Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 309
 1637. 2018-06-07 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 308
 1638. Uchwała Nr LIV/356/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 308
 1639. III Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji z dnia 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 307
 1640. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 307
 1641. 2019-03-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 304
 1642. II Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji z dnia 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 302
 1643. 2018-05-04 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na połączeniu wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 301
 1644. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 301
 1645. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 301
 1646. Uchwała Nr LV/371/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 301
 1647. 2018-04-18 Obwieszczenie o opiniach organów
  Wyświetleń: 299
 1648. 2018-07-19 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badań próbki wody z wodociągu w Krepnej
  Wyświetleń: 299
 1649. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - WiK ul. Wschodnia 2 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 298
 1650. Uchwała Nr LII/345/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 297
 1651. Uchwała Nr LII/346/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 296
 1652. Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 295
 1653. Uchwała Nr LIII/352/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 291
 1654. Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 290
 1655. Protokół Nr 45/2018 posiedzenia z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 287
 1656. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia w dniu 26 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 286
 1657. Uchwała Nr LII/341/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 286
 1658. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 284
 1659. Uchwała Nr LII/339/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 283
 1660. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
  Wyświetleń: 280
 1661. Uchwała Nr LV/367/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 279
 1662. 2018-05-07 zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 277
 1663. Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 277
 1664. Zarządzenie Nr SG.0050.479.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 277
 1665. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 276
 1666. 2018-07-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępna)
  Wyświetleń: 275
 1667. Zarządzenie Nr SG.0050.544.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 274
 1668. Kowalski Karol
  Wyświetleń: 273
 1669. Uchwała Nr LV/372/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 273
 1670. Protokół Nr 44/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 271
 1671. 2018-07-20 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Januszkowice
  Wyświetleń: 269
 1672. VI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 266
 1673. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 265
 1674. Hankus Mirosław
  Wyświetleń: 265
 1675. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 265
 1676. Zarządzenie Nr SG.0050.537.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 265
 1677. Kuska Jan
  Wyświetleń: 264
 1678. 2018-12-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 262
 1679. Zarządzenie Nr SG.120.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 262
 1680. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o opiniach organów i wydaniu postanowienia o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia ooś dla inwestycji zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 260
 1681. Zarządzenie Nr SG.0050.556.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 259
 1682. 2018-06-28 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 256
 1683. 2018-05-08 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie zabudowy systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 254
 1684. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 254
 1685. Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi - kanał technologiczny, odnoga ul. Za Odrą
  Wyświetleń: 253
 1686. 2019-04-18 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej, ul. Wojska Polskiego 4, 47-330 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 252
 1687. Uchwała Nr LV/369/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 250
 1688. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana lokalizacji pomp wody dla VII-go obiegu chłodniczego w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 248
 1689. IV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 247
 1690. 2018-08-20 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 245
 1691. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 244
 1692. 2018-08-30 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu „Anka"
  Wyświetleń: 244
 1693. Uchwała Nr LIII/351/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 244
 1694. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 243
 1695. Kopecki Jędrzej
  Wyświetleń: 243
 1696. Zarządzenie Nr SG.0050.538.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 243
 1697. Zarządzenie Nr SG.0050.558.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 242
 1698. 2018-07-25 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice-SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 241
 1699. Zarządzenie Nr SG.0050.539.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 241
 1700. Uchwała Nr LIV/357/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 240
 1701. Zarządzenie Nr SG.0050.532.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 240
 1702. Kaczmarczyk Paweł
  Wyświetleń: 239
 1703. Uchwała Nr LII/340/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 239
 1704. Uchwała Nr LIV/358/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 239
 1705. Zarządzenie Nr SG.0050.525.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 239
 1706. Zarządzenie Nr SG.0050.555.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 239
 1707. Zarządzenie Nr SG.0050.535.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 238
 1708. Zarządzenie Nr SG.0050.541.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 238
 1709. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 237
 1710. 2018-07-10 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II wykonanie dok. proj. dla jazu Krępna
  Wyświetleń: 236
 1711. Uchwała Nr LIV/362/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 236
 1712. Uchwała Nr LVI/373/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 236
 1713. Zarządzenie Nr SG.0050.527.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 236
 1714. Zarządzenie Nr SG.120.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 236
 1715. 2018-10-30 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie jazu sektorowego Krępna
  Wyświetleń: 235
 1716. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 235
 1717. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 235
 1718. 2018-08-28 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 233
 1719. Uchwała Nr LIV/361/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 233
 1720. Uchwała Nr LV/364/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 233
 1721. Uchwała Nr LIII/348/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 232
 1722. Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltalicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. o nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 231
 1723. Zarządzenie Nr SG.0050.531.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 230
 1724. Zarządzenie Nr SG.0050.545.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 230
 1725. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. adaptacja pomieszczeń w budynku pompowni regeneracji II na cele technologiczne na terenie ZK w Z-ch
  Wyświetleń: 229
 1726. Uchwała Nr LIII/350/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 229
 1727. Zarządzenie Nr SG.120.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 229
 1728. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW-Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 226
 1729. 2018-08-20 Obwieszczenie Burmistrza i zawiadomienie stron postępowania w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 226
 1730. Zarządzenie Nr SG.0050.526.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 226
 1731. Zarządzenie Nr SG.120.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 226
 1732. Zarządzenie Nr SG.0050.523.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2018r.
  Wyświetleń: 225
 1733. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 223
 1734. Zarządzenie Nr SG.0050.521.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 223
 1735. 2019-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 222
 1736. 2018-07-11 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz.Zdzieszowice
  Wyświetleń: 221
 1737. Uchwała Nr LVI/376/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 221
 1738. Zarządzenie Nr SG.0050.557.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 221
 1739. 2018-06-26 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 219
 1740. Zarządzenie Nr SG.0050.547.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 219
 1741. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 218
 1742. Uchwała Nr LIV/355/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 217
 1743. Zarządzenie Nr SG.0050.542.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 217
 1744. Kazik Klaudia
  Wyświetleń: 216
 1745. Uchwała Nr LIV/363/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 216
 1746. Zarządzenie Nr SG.0050.522.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 216
 1747. Zarządzenie Nr SG.0050.534.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 215
 1748. Zarządzenie Nr SG.0050.546.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 215
 1749. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Zdzieszowice - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 214
 1750. Uchwała Nr LIV/360/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 214
 1751. 2018-08-27 Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 213
 1752. Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 212
 1753. Zarządzenie Nr SG.120.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 210
 1754. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gminy
  Wyświetleń: 210
 1755. 2018-10-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 208
 1756. Uchwała Nr LIV/354/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 207
 1757. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 206
 1758. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanych instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz. Z-ce
  Wyświetleń: 206
 1759. Oferty pracy 2018
  Wyświetleń: 206
 1760. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 206
 1761. Zarządzenie Nr SG.0050.543.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 205
 1762. 2018-07-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Z-ce
  Wyświetleń: 204
 1763. Projekty uchwał na I Sesję w dniu 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 204
 1764. Uchwała Nr LIV/359/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 204
 1765. Zarządzenie Nr SG.0050.524.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 202
 1766. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce SUW Oleszka
  Wyświetleń: 201
 1767. Projekty uchwał na Sesję w dniu 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 201
 1768. Uchwała Nr LV/365/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 201
 1769. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 200
 1770. Inne 2018
  Wyświetleń: 198
 1771. Uchwała Nr LV/366/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 198
 1772. Uchwała Nr LVII/384/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 197
 1773. Zarządzenie Nr SG.0050.536.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 195
 1774. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
  Wyświetleń: 194
 1775. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - 2018 r.
  Wyświetleń: 192
 1776. Uchwała Nr LVII/379/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 192
 1777. Zarządzenie Nr SG.120.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 192
 1778. 2018-12-04 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 191
 1779. Uchwała Nr LVII/380/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 191
 1780. Komunikaty KRUS
  Wyświetleń: 190
 1781. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 189
 1782. Projekty uchwał na II Sesję w dniu 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 189
 1783. Zarządzenie Nr SG.0050.560.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 188
 1784. Zarządzenie Nr SG.120.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 188
 1785. 2018-09-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia g. koksown. DN 250 stal w m. Żyrowa,Rozwadza
  Wyświetleń: 187
 1786. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 187
 1787. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 187
 1788. Uchwała Nr LVI/374/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 186
 1789. Uchwała Nr LVII/383/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 186
 1790. 2018-05-21 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 185
 1791. Uchwała Nr LVI/375/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 184
 1792. Zarządzenie Nr SG.0050.553.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 184
 1793. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 183
 1794. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2019 roku
  Wyświetleń: 183
 1795. Uchwała Nr LVII/382/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 183
 1796. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 181
 1797. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 181
 1798. Zarządzenie Nr SG.0050.533.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 180
 1799. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 179
 1800. Zarządzenie Nr SG.0050.529.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 179
 1801. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS -badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce (SUW Oleszka)
  Wyświetleń: 178
 1802. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przebudowy odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 178
 1803. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach
  Wyświetleń: 178
 1804. Protokół Nr I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 178
 1805. Zarządzenie Nr SG.0050.530.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 178
 1806. 2018-09-18 orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody SUW Zdzieszowice
  Wyświetleń: 177
 1807. Konkursy ofert 2018
  Wyświetleń: 175
 1808. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 174
 1809. Uchwała Nr LVII/381/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 173
 1810. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 173
 1811. Uchwała Nr LIV/353/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 172
 1812. 2018-09-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew
  Wyświetleń: 171
 1813. Zarządzenie Nr SG.0050.566.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 września 2018r.
  Wyświetleń: 171
 1814. Zarządzenie Nr SG.120.21.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 171
 1815. 2019-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 170
 1816. Zarządzenie Nr SG.120.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 170
 1817. 2018-10-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa, Rozwadza
  Wyświetleń: 168
 1818. Zarządzenie Nr SG.0050.563.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 września 2018r.
  Wyświetleń: 168
 1819. Zarządzenie Nr SG.0050.570.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 167
 1820. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic, zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 166
 1821. V Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 165
 1822. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 164
 1823. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 164
 1824. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 163
 1825. Zarządzenie Nr SG.120.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 162
 1826. Projekty uchwał na III Sesję w dniu 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 161
 1827. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice
  Wyświetleń: 160
 1828. Projekty uchwał na Sesję w dniu 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 160
 1829. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 159
 1830. Zarządzenie Nr SG.0050.579.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 października 2018r.
  Wyświetleń: 159
 1831. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej - SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 158
 1832. Uchwała Nr I/3/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 158
 1833. 2019-02-18 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku o udzielonych w 2018 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 156
 1834. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowaniaw przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 154
 1835. Zarządzenie Nr SG.0050.562.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 154
 1836. Uchwała Nr I/1/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 153
 1837. Zarządzenie Nr SG.0050.578.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2018r.
  Wyświetleń: 153
 1838. Petycje 2019
  Wyświetleń: 152
 1839. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 151
 1840. Zarządzenie Nr SG.0050.564.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 września 2018r.
  Wyświetleń: 151
 1841. Zarządzenie Nr SG.0050.581.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 października 2018r.
  Wyświetleń: 151
 1842. Zarządzenie Nr SG.0050.577.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 października 2018r.
  Wyświetleń: 149
 1843. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 148
 1844. 2018-11-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O
  Wyświetleń: 146
 1845. 2018-11-20 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody
  Wyświetleń: 146
 1846. Zarządzenie Nr SG.120.22.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 146
 1847. Uchwała Nr LVII/377/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 145
 1848. Uchwała Nr LVIII/387/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 145
 1849. Zarządzenie Nr SG.0050.589.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 144
 1850. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 143
 1851. Zarządzenie Nr SG.0050.569.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 września 2018r.
  Wyświetleń: 143
 1852. Zarządzenie Nr SG.120.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 142
 1853. 2018-11-22 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 89/16, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 141
 1854. Uchwała Nr LVIII/388/2018 Rady Miejksiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 140
 1855. 2018-07-09 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 139
 1856. Projekty uchwał na IV Sesję w dniu 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 139
 1857. Zarządzenie Nr SG.0050.554.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 139
 1858. Zarządzenie Nr SG.0050.584.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 października 2018r.
  Wyświetleń: 138
 1859. Zarządzenie Nr SG.0050.587.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 138
 1860. 2018-06-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. O
  Wyświetleń: 137
 1861. Zarządzenie Nr SG.0050.551.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 137
 1862. Zarządzenie Nr SG.0050.552.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 136
 1863. Zarządzenie Nr SG.120.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 136
 1864. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 135
 1865. Schweda Ewa
  Wyświetleń: 135
 1866. Zarządzenie Nr SG.0050.583.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 października 2018r.
  Wyświetleń: 135
 1867. Uchwała Nr LVIII/385/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 134
 1868. Wilczek Józef
  Wyświetleń: 134
 1869. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody pobranej z wodociagu Krępna
  Wyświetleń: 133
 1870. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 133
 1871. Uchwała Nr I/2/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 133
 1872. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 132
 1873. Zarządzenie Nr SG.0050.586.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 132
 1874. Zarządzenie Nr SG.0050.590.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2018r.
  Wyświetleń: 132
 1875. Interpelacja w sprawie zbadania zasięgu promieniowania fal elektromagnetycznych wieży przekaźnikowej znajdującej się przy ul. Chrobrego 8 w Zdzieszowicach - 5.12.2018r.
  Wyświetleń: 131
 1876. Zarządzenie Nr SG.0050.565.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 września 2018r.
  Wyświetleń: 131
 1877. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 130
 1878. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 130
 1879. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 128
 1880. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620"
  Wyświetleń: 128
 1881. Mikitiuk Witold
  Wyświetleń: 127
 1882. Skóra Marek
  Wyświetleń: 127
 1883. Zarządzenie Nr SG.0050.593.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 127
 1884. Zarządzenie Nr SG.0050.595.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 127
 1885. Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia parkingu przy ul. Pokoju - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 126
 1886. Zarządzenie Nr SG.0050.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 126
 1887. Zarządzenie Nr SG.0050.550.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 126
 1888. 2018-11-23 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 125
 1889. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej
  Wyświetleń: 125
 1890. Zarządzenie Nr SG.0050.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 125
 1891. Zarządzenie Nr SG.0050.582.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 października 2018r.
  Wyświetleń: 125
 1892. Zarządzenie Nr SG.120.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 124
 1893. Uchwała Nr LVIII/386/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 123
 1894. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 121
 1895. Projekty uchwał na V Sesję w dniu 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 120
 1896. Zarządzenie Nr SG.0050.549.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 120
 1897. Zarządzenie Nr SG.0050.575.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 120
 1898. Zarządzenie Nr SG.0050.585.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 października 2018r.
  Wyświetleń: 120
 1899. Interpelacja w sprawie wstawienia stłuczonej szyby wiaty przystankowej przy ul. Chrobrego w Zdzieszowicach - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 119
 1900. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 119
 1901. Zarządzenie Nr SG.0050.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 119
 1902. Zarządzenie Nr SG.0050.573.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 119
 1903. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 118
 1904. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji "przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455"
  Wyświetleń: 117
 1905. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 117
 1906. Uchwała Nr LVII/378/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 117
 1907. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 117
 1908. Zarządzenie Nr SG.0050.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 117
 1909. Zarządzenie Nr SG.0050.588.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 117
 1910. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Oleszka
  Wyświetleń: 116
 1911. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 116
 1912. 2018-12-31 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 116
 1913. Zarządzenie Nr SG.0050.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 116
 1914. Zarządzenie Nr SG.0050.548.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 116
 1915. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji przebudowa drogi powiatowej nr 1443 ) od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 115
 1916. Zarządzenie Nr SG.0050.571.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 115
 1917. Zarządzenie Nr SG.0050.580.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 października 2018r.
  Wyświetleń: 114
 1918. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 113
 1919. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 112
 1920. Zarządzenie Nr SG.0050.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 112
 1921. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 111
 1922. 2018-12-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 111
 1923. Protokół Nr III/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 111
 1924. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 111
 1925. Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 110
 1926. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 110
 1927. Zarządzenie Nr SG.0050.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 110
 1928. Interpelacja w sprawie zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu w Rozwadzy - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 109
 1929. Protokół Nr II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 109
 1930. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 109
 1931. Zarządzenie Nr SG.0050.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 109
 1932. Zarządzenie Nr SG.0050.576.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 109
 1933. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie probki wody z wodociągu w Krępnej (SUW Krępna woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 108
 1934. Zarządzenie Nr SG.0050.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 108
 1935. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 105
 1936. 2018-12-27 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 105
 1937. Zarządzenie Nr SG.0050.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 105
 1938. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2019r.
  Wyświetleń: 104
 1939. Zarządzenie Nr SG.0050.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 104
 1940. Zarządzenie Nr SG.0050.574.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 104
 1941. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 103
 1942. Zarządzenie Nr SG.0050.572.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 103
 1943. Zarządzenie Nr SG.0050.591.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 103
 1944. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia z dnia 24 września 2018r.
  Wyświetleń: 102
 1945. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 102
 1946. 2019-02-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nabrzeża wraz z placem znajdującym się po prawym brzegi Ody jazu Krępna
  Wyświetleń: 101
 1947. Interpelacja w sprawie oświetlenia przy ul. Polnej w Rozwadzy - 01.02.2019r.
  Wyświetleń: 101
 1948. Protokół Nr 39/2018 posiedzenia z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 101
 1949. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 99
 1950. Zarządzenie Nr SG.120.27.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 99
 1951. Protokół Nr 40/2018 posiedzenia z dnia 25 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 98
 1952. Protokół Nr 41/2018 posiedzenia z dnia 6 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 97
 1953. Zarządzenie Nr SG.0050.7.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 97
 1954. Zarządzenie Nr SG.120.6.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 97
 1955. Protokół Nr 49/2018 posiedzenia w dniu 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 96
 1956. Rekrutacja 2019/2020
  Wyświetleń: 96
 1957. Zarządzenie Nr SG.0050.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 96
 1958. Protokół Nr 48/2018 posiedzenia w dniu 7 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 95
 1959. Zarządzenie Nr SG.0050.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 95
 1960. Zarządzenie Nr SG.120.23.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 95
 1961. Zarządzenie Nr SG.0050.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 94
 1962. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 93
 1963. Zarządzenie Nr SG.0050.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 92
 1964. Zarządzenie Nr SG.120.2.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 91
 1965. Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 90
 1966. Zarządzenie Nr SG.0050.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 90
 1967. Protokół Nr 47/2018 posiedzenia z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 89
 1968. Zarządzenie Nr SG.0050.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 89
 1969. Interpelacja w sprawie lampy na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i Bocznej - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 88
 1970. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia z dnia 21 marca 2018r.
  Wyświetleń: 88
 1971. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 88
 1972. 2019-03-07 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 87
 1973. Protokół Nr IV/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 87
 1974. Interpelacja w sprawie zapewnienia obsługi przewozowej dla mieszkańców do szpitala w Krapkowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 86
 1975. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2018r.
  Wyświetleń: 86
 1976. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 85
 1977. Interpelacja w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych przyz PSP Nr 1 w Zdzieszowicach (ul. B. Chrobrego) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 85
 1978. Kontrole w 2019 roku
  Wyświetleń: 85
 1979. Interpelacja w sprawie usunięcia zapadliska drogi na skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Kozielską - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 83
 1980. Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 83
 1981. Interpelacja w sprawie poszerzenia ulicy Karola Miarki w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 82
 1982. Interpelacja w sprawie zamontowania barierki przy chodniku wzdłuż bloku Akacjowa 4 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 82
 1983. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 82
 1984. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 82
 1985. Zarządzenie Nr SG.0050.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 82
 1986. 2019-02-20 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620" na działce ew. nr 24/1 obr. 0007 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 81
 1987. Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 81
 1988. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 80
 1989. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 80
 1990. Zarządzenie Nr SG.0050.49.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2019r.
  Wyświetleń: 80
 1991. Interpelacja w sprawie postawienia na dworcu kolejowym kabiny sanitarnej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 79
 1992. Interpelacja w sprawie wykonania ogrodzenia i wymiany powierzchni na działce nr 1003 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 79
 1993. Intrepelacja w sprawie ustawienia znaków pierwszeństwa przejazdu na ul. B. Chrobrego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 79
 1994. Projekty uchwał na VI Sesję w dniu 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 79
 1995. Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 79
 1996. Zarządzenie Nr SG.120.5.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 79
 1997. Interpelacja w sprawie naprawy zapadnięć nawierzchni na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 78
 1998. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 78
 1999. Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 78
 2000. Zarządzenie Nr SG.120.7.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 78
 2001. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 77
 2002. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 77
 2003. Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 77
 2004. Zarządzenie Nr SG.0050.22.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 77
 2005. Interpelacja w sprawie remontu parkingu przy ul. Akacjowej 14 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 76
 2006. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 76
 2007. Zarządzenie Nr SG.120.1.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 76
 2008. Zarządzenie Nr SG.0050.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 75
 2009. Zarządzenie Nr SG.120.3.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 75
 2010. Interpelacja w sprawie montażu oznakowań i oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 423 w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 74
 2011. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 74
 2012. Protokół Nr V/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 74
 2013. Zarządzenie Nr SG.0050.45.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 74
 2014. 2019-04-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 73
 2015. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 73
 2016. Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 73
 2017. Zarządzenie Nr SG.120.10.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 72
 2018. Zarządzenie Nr SG.120.8.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 72
 2019. Interpelacja w sprawie wykonania parkingu na oś. Akacjowa-Zielona (dz. nr 509/2) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 71
 2020. Zarządzenie Nr SG.120.13.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 71
 2021. Interpelacja w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Zdzieszowickiej w Rozwadzy - 02.04.2019r.
  Wyświetleń: 70
 2022. Interpelacja w sprawie montazu świateł dedykowanych na przejściu dla pieszych obok PSP Nr 1 w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 70
 2023. Interpelacja w sprawie wycięcia krzaków olszynowych w rowie wzdłuż ul. Waryńskiego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 70
 2024. Interpelacja w sprawie wykonania remontu parkingu przy pawilonie handlowo-usługowym na ul. Fabrycznej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 70
 2025. Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 70
 2026. VII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 70
 2027. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew sosny przy parkingu na działce nr 160/7 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 69
 2028. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 69
 2029. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 69
 2030. Uchwała Nr V/52/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 69
 2031. Interpelacja w sprawie budowy boiska wielofuncyjnego oraz parkingu na oś. Akacjowa-Zielona - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 68
 2032. Interpelacja w sprawie ustawienia znaku B-36 na ul. Wigury w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 68
 2033. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew znajdujących się na działce 160/29 przy bloku Piastów 1 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 68
 2034. Interpelacja w sprawie wymiany krawężnika drogowego na krawężnik najazdowy na ul. Pokoju 13 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 68
 2035. Zarządzenie Nr SG.0050.29.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 68
 2036. Interpelacja w sprawie zamontowania progu zwalniającego na wysokości Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 67
 2037. Zarządzenie Nr SG.0050.44.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 67
 2038. Zarządzenie Nr SG.0050.48.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 67
 2039. Zarządzenie Nr SG.0050.50.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 67
 2040. Interpelacja w sprawie montażu kamery na skrzyżowaniu ul. Pokoju z ul. Górną - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 66
 2041. Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 66
 2042. Interpelacja w sprawie poinformowania mieszkańców o możliwości zakupu i budowy garaży na działkach zlokalizowanych wzdłuż torów kolejowych - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 65
 2043. Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 65
 2044. Zarządzenie Nr SG.0050.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 65
 2045. Zarządzenie Nr SG.0050.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 65
 2046. Zarządzenie Nr SG.0050.43.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 65
 2047. Interpelacja w sprawie naprawy chodnika na ulicy Pionierów - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 64
 2048. Interpelacja w sprawie wymiany piasku w piaskownicach na terenie osiedla Piastów I - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 64
 2049. Zarządzenie Nr SG.0050.28.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 64
 2050. Interpelacja w sprawie zamontowania lamp ulicznych na ul. Spokojnej oraz przy budynku wielofukncyjnym w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 63
 2051. Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 63
 2052. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 63
 2053. Zarządzenie Nr SG.0050.35.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 63
 2054. Interpelacja w sprawie usunięcia zalegającego piachu na osiedlowych ulicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 62
 2055. Zarządzenie Nr SG.0050.30.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 62
 2056. Zarządzenie Nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 62
 2057. Interpelacja w sprawie wsparcia finansowego dojazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 61
 2058. Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 61
 2059. Zarządzenie Nr SG.0050.47.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 61
 2060. Zarządzenie Nr SG.0050.478.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 61
 2061. Interpelacja w sprawie zakupu ławek na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 60
 2062. Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 60
 2063. Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 60
 2064. Zarządzenie Nr SG.0050.42.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 60
 2065. Zarządzenie Nr SG.0050.51.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 60
 2066. Zarządzenie Nr SG.120.12.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 60
 2067. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 59
 2068. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 59
 2069. Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 59
 2070. Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 59
 2071. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 59
 2072. Zarządzenie Nr SG.0050.37.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 59
 2073. Interpelacja w sprawie poprawy nawierzchni drogi do sklepu na Starym Osiedlu - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 58
 2074. Interpelacja w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Filarskiego w Zdzieszowicach - 20.03.2019r.
  Wyświetleń: 58
 2075. Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 58
 2076. Zarządzenie Nr SG.0050.33.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 58
 2077. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej...
  Wyświetleń: 58
 2078. Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 57
 2079. Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 57
 2080. Zarządzenie Nr SG.0050.41.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 57
 2081. Zarządzenie Nr SG.0050.27.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 56
 2082. Zarządzenie Nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 56
 2083. Zarządzenie Nr SG.0050.54.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 marca 2019r.
  Wyświetleń: 56
 2084. Zarządzenie Nr SG.0050.55.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 marca 2019r.
  Wyświetleń: 56
 2085. Zarządzenie Nr SG.0050.56.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2019r.
  Wyświetleń: 56
 2086. Zarządzenie Nr SG.120.11.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 56
 2087. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 55
 2088. Zarządzenie Nr SG.0050.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 55
 2089. Zarządzenie Nr SG.0050.46.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 55
 2090. Zarządzenie Nr SG.0050.53.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 55
 2091. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 54
 2092. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 54
 2093. Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 54
 2094. Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 54
 2095. Interpelacja w sprawie wymiany krawężników wokół wysepki przed przejazdem kolejowym w Rozwadzy - 02.04.2019r.
  Wyświetleń: 53
 2096. Zarządzenie Nr SG.0050.34.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 53
 2097. Zarządzenie Nr SG.0050.488.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 53
 2098. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew na ul. B. Chrobrego. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 52
 2099. Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 52
 2100. Zarządzenie Nr SG.0050.40.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 52
 2101. Zarządzenie Nr SG.0050.52.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 52
 2102. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 51
 2103. Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 50
 2104. Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 50
 2105. Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 50
 2106. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 49
 2107. Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 49
 2108. Zarządzenie Nr SG.0050.23.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 48
 2109. Interpelacja w sprawie brakujących luster na skrzyżowaniu ul. B. Chrobrego z ul. Pokoju oraz na skrzyżowaniu ul. Bolesława Chrobrego z ul. Parkową - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 47
 2110. Interpelacja w sprawie przeglądu i uzupełnienia niesprawnego oświetlenia wysokiego na terenie Starego Osiedla - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 46
 2111. Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 46
 2112. Zarządzenie Nr SG.0050.39.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 46
 2113. Interpelacja w sprawie skrócenia daszku na przystanku autobusowym w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 45
 2114. Informacja o petycjach - rok 2018
  Wyświetleń: 44
 2115. Interpelacja w sprawie remontu zapadnietej powierzchni chodnika na rondzie na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 44
 2116. Projekty uchwał na VII Sesję w dniu 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 44
 2117. Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 44
 2118. Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 44
 2119. Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 44
 2120. Interpelacja w sprawie sprawdzenia stanu technicznego chodników przy ulicy Korfantego i Św. Anny w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 43
 2121. Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 43
 2122. Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 43
 2123. Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 42
 2124. Interpelacja w sprawie uporządkowania działki gminnej nr 291/4 w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 41
 2125. Interpelacja w sprawie usunięcia uszkodzonego baneru przy wjeździe do sklepu "Malorny" przy ul. B. Chrobrego - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 41
 2126. Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 41
 2127. Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 41
 2128. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 41
 2129. Zarządzenie Nr SG.0050.36.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 41
 2130. Zarządzenie Nr SG.0050.592.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 41
 2131. Interpelacja w sprawie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i ul. Bocznej - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 40
 2132. Interpelacja w sprawie uporządkowania działki znajdującej się przy ul. Dworcowej. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 40
 2133. Interpelacja w sprawie zapadających się studzienek kanalizacji deszczowej w ciągu wyremontowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 423 w Januszkowicach - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 40
 2134. Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 40
 2135. Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 40
 2136. Zarządzenie Nr SG.0050.594.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 40
 2137. Interpelacja w sprawie zakupu i montażu progów zwalniających na ul. Fabrycznej - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 39
 2138. Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 39
 2139. Zarządzenie Nr SG.0050.67.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 39
 2140. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICEPOKOJU/37620"
  Wyświetleń: 38
 2141. Interpelacja w sprawie wycięcia odrstów na pniu ściętej wierzby rosnącej w rejonie mostku na potoku Anka - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 38
 2142. Zarządzenie Nr SG.0050.568.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 38
 2143. Zarządzenie Nr SG.120.15.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 38
 2144. Interpelacja w sprawie sygnalizacji świetlnej na ul. B. Chrobrego w Zdzieszowicach - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 37
 2145. Interpelacja w sprawie usunięcia korzeni drzew uszkadzających nawierzchnię drogi dojazdowej do Jeziora Srebrnego - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 36
 2146. Zarządzenie Nr SG.0050.38.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 35
 2147. Zarządzenie Nr SG.0050.70.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 35
 2148. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - informacja o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2018 r. postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.
  Wyświetleń: 34
 2149. Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 34
 2150. Protokół Nr VI/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 33
 2151. Zarządzenie Nr SG.0050.72.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 33
 2152. Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 32
 2153. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 31
 2154. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew na ul. B. Chrobrego. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 30
 2155. Zarządzenie Nr SG.120.14.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 30
 2156. Zarządzenie Nr SG.0050.559.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 29
 2157. Zarządzenie Nr SG.0050.63.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 29
 2158. Interpelacja w sprawie określenia terminu wykonania i postawienia dwóch wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 28
 2159. Zarządzenie Nr SG.0050.517.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 28
 2160. Zarządzenie Nr SG.0050.561.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 28
 2161. Zarządzenie Nr SG.0050.567.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 28
 2162. Zarządzenie Nr SG.0050.61.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 28
 2163. Zarządzenie Nr SG.0050.504.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 27
 2164. Zarządzenie Nr SG.0050.66.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 27
 2165. Zarządzenie Nr SG.0050.68.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 27
 2166. Zarządzenie Nr SG.0050.69.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 27
 2167. Zarządzenie Nr SG.0050.528.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 26
 2168. Zarządzenie Nr SG.0050.65.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 26
 2169. Zarządzenie Nr SG.0050.84.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.
  Wyświetleń: 26
 2170. Zarządzenie Nr SG.0050.60.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 25
 2171. Zarządzenie Nr SG.0050.80.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2019r.
  Wyświetleń: 25
 2172. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 25
 2173. Zarządzenie Nr SG.0050.496.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 24
 2174. Zarządzenie Nr SG.0050.540.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 24
 2175. Zarządzenie Nr SG.0050.82.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 maja 2019r.
  Wyświetleń: 24
 2176. Zarządzenie Nr SG.0050.497.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 23
 2177. Zarządzenie Nr SG.0050.75.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 22
 2178. Zarządzenie Nr SG.0050.73.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 21
 2179. Zarządzenie Nr SG.0050.77.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 21
 2180. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 20
 2181. Zarządzenie Nr SG.0050.64.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 20
 2182. Zarządzenie Nr SG.0050.74.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 20
 2183. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r., o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.
  Wyświetleń: 19
 2184. Zarządzenie Nr SG.0050.76.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 19
 2185. Zarządzenie Nr SG.0050.83.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.
  Wyświetleń: 19
 2186. Zarządzenie Nr SG.0050.57.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 18
 2187. Zarządzenie Nr SG.0050.59.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 18
 2188. Interpelacja w sprawie ogrodzenie posesji należącej do Nadleśnictwa Strzelce Opolskie - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 16
 2189. Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 16
 2190. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 15
 2191. Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 15
 2192. Interpelacja w sprawie pobocza drogi w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 14
 2193. Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 14
 2194. Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 14
 2195. Zarządzenie Nr SG.0050.58.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 14
 2196. Zarządzenie Nr SG.0050.81.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2019r.
  Wyświetleń: 14
 2197. Interpelacja w sprawie uschniętego drzewa w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 13
 2198. Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 13
 2199. Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 13
 2200. Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 12
 2201. Zarządzenie Nr SG.0050.62.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 12
 2202. Zarządzenie Nr SG.0050.79.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2019r.
  Wyświetleń: 12
 2203. Interpelacja w sprawie podcięcia drzew na placu w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 11
 2204. Interpelacja w sprawie rowu na działce 110/1 w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 11
 2205. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 10
 2206. Interpelacja w sprawie naprawy huśtawki na placu zabaw - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 9
 2207. Interpelacja w sprawie usunięcia kolczastych krzewów wokół placu zabaw na osiedlu Piastów I - 16.04.2019r.
  Wyświetleń: 9
 2208. Interpelacja w sprawie usunięcia koszy na śmieci - 15.04.2019r.
  Wyświetleń: 9
 2209. Interpelacja w sprawie usunięcia pozostałości po starych urządzeniach zabawowych - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 9
 2210. 2019-05-15 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: modernizacja jazów odrzańskich
  Wyświetleń: 8
 2211. Zarządzenie Nr SG.0050.78.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 8
 2212. Interpelacja w sprawie monitoringu na skrzyżowaniu ul. K. Miarki i ul. B. Chrobrego - 24.04.2019r.
  Wyświetleń: 7
 2213. Interpelacja w sprawie poprawy usytuowania znaku drogowego i kosza na śmieci - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 7
 2214. Interpelacja w sprawie wymiany znaków drogowych na oś. Piastów I - 16.04.2019r.
  Wyświetleń: 7
 2215. Interpelacja w sprawie usunięcia dziury w asfalcie na ul. B. Chrobrego - 24.04.2019r.
  Wyświetleń: 6
 2216. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – sporządzenie spisu członków izby rolniczej z terenu Gminy Zdzieszowice uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu
  Wyświetleń: 5
 2217. Protokół Nr VII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 5

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 14722889
w tym miesiącu: 170593
dzisiaj: 1363