Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XLIII Sesje w dniu 30 marca 2022r.

PDFa_ w sprawie dokonania zmian budżetu na 2022 rok.pdf

PDFkorekta z 30_03_2022 zał nr 1 projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFb_w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFc_ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krapkowickiego.pdf

PDFd_zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej .pdf

PDFe_zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf

PDFf_w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf

PDFg_w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów.pdf

PDFh_w sprawie przekazania petycji według właściwości_budowa drogi dojazdowej w Krępnej.pdf

PDFi_w sprawie przekazania petycji według właściwości_naprawa programu ochrony powietrza.pdf

Wersja XML