Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XL Sesje w dniu 26 stycznia 2022r.

PDFa_w sprawie dokonania zmian budżetu na 2022r.,.pdf

PDFb_w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFc_w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat,.pdf

PDFd_zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne,.pdf

PDFe_w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice,.pdf

PDFe_w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice,.pdf

PDFf_w sprawie uchwalenia dopłaty do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych,.pdf

Wersja XML