Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXXIX Sesje w dniu 16 grudnia 2021r.

PDFw sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.pdf

PDFkorekta do projektu budżetu na 2022 rok.pdf

PDFw sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFd_w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na 2022 r.pdf

PDFw sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskij w Zdzieszowicach na 2022 r.pdf

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice.pdf

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej statutu.pdf

Wersja XML