Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXXVIII Sesje w dniu 1 grudnia 2021r.

PDFa_w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021 rok.pdf

PDFa_korekta w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021 rok.pdf

PDFb_zmieniająca uchwałę Wodociągi i Kanalizacja.pdf

PDFc_w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFd_w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na 2022 rok.pdf

PDFe_w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza Zdzieszowic.pdf

PDFf_zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych.pdf

PDFg_zmieniająca uchwałę w sprawie diet sołtysów i zarządców.pdf

PDFh_w sprawie przekazania wniosku wg właściwości.pdf

Wersja XML