Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r., informacje o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.

Informacje o kwotach wykorzystanych przez Gminę Zdzieszowice środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 r., informacja o udzielonych przez Gminę Zdzieszowice poręczeniach i gwarancjach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

PDFinformacje

Wersja XML