Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021-02-18 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku o udzielonych w 2020 r. ulgach w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku o udzielonych w 2020 r. ulgach w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym na podstawie Uchwały Nr XLV/303/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

PDFudzielone ulgi

Wersja XML