Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane przestrzenne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna

GEOTIF - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXIX/228/2020  z dnia 16 grudnia 2020 roku
JPEGLegenda do Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXIX/228/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku
PDFUchwała Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXIX/228/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza

GEOTIF - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXIX/229/2020  z dnia 16 grudnia 2020 roku
JPEGLegenda do Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXIX/229/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku
PDFUchwała Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXIX/229/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Żyrowa

GEOTIF - TIFZałącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XLV/359/2022 z dnia 19 maja 2022 r.
JPEGLegenda do Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XLV/359/2022 z dnia 19 maja2022 r.

Wersja XML