Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Brak opisu obrazka

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

Strona PKW, na której publikowane są bieżące wyjaśnienia i wytyczne: https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1


Wszystkie obwodowe komisje wyborcze znajdujące się na terenie Gminy Zdzieszowice, w dniu 13 października 2019 roku rozpoczynają pracę o godz. 6:00, natomiast głosowanie w lokalach odbywa się od godz. 7:00 do godz. 21:00.


Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych - materiały szkoleniowe


PDFPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

PDFUchwała Nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

DOCZałącznik do Uchwały PKW nr 79-2019 w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych

DOCXObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Zarządzenie nr SG.0050.131.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie  urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Informacja o składzie, siedzibie oraz pełnionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Opolu dyżurach, w trakcie których będą przyjmowane zgłoszenia list kandydatów na posłów oraz na senatorów.

PDFHarmonogram dyżurów urzędnika wyborczego w Zdzieszowicach, podczas których przyjmowane są zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania znajdujących się na terenie Gminy dzieszowice.

PDFObwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia losowania na członków komisji obwodowych oraz o możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów do pracy w komisjach wyborczych nr 3, 7 i 9.

PDFPostanowienie nr 538/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

PDFPostanowienie nr 558/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na posłów w wyborach do Sejmu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w okręgu wyborczym nr 53 w wyborach do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

PDFInformacja o aktualnych na dzień 3.10.2019 składach obwodowych komisji wyborczych w gminie Zdzieszowice wraz z opisem funkcji poszczególnych osób

PDFPostanowienie nr 715/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Gminie Zdzieszowice


DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc

PDFWniosek o dopisanie do spisu wyborców

DOCXWniosek o głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

PDFWniosek o głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

DOCXZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP


Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

1) Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

2) Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

3) Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą

4) Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

5) Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych

Wersja XML