Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Brak opisu obrazka

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego

Wyniki głosowania - gmina Zdzieszowice

Informacja o frekwencji w kraju

Informacja o frekwencji w gminie Zdzieszowice


PDFPostanowienie Nr 423/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Zdzieszowice

PDFInformacja Komisarza Wyborczego W Opolu III z dnia 16 maja 2019 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

PDFObwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12

PDFPostanowienie Nr 313/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Gminie Zdzieszowice

PDFPostanowienie Nr 288/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

PDFPostanowienie nr 285/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 28 kwietnia 2019 r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji przez komitety wyborcze w Gminie Zdzieszowice

PDFObwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr SG.0050.50.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Zdzieszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFHarmonogram dyżurów urzędnika wyborczego

PDFPostanowienie nr 196/2019 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Zdzieszowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wersja XML