Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020

1. UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020”

2. UCHWAŁA NR XXVII/183/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020"

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/183/2016Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2016 r.

3. Zarządzenie Nr SG.0050.523.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020

4. Zarządzenie Nr SG.0050.528.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020

Wersja XML