Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SG.0050.173.2016

Zarządzenie Nr SG.0050.173.2016

BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice w roku szkolnym 2016/2017

PDFSG.0050.173.2016

PDFHarmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zdzieszowice

Wersja XML